Greed works

När jag undervisade gymnasieelever i de nationalekonomiska grunderna och tittade på olika ekonomiska system så började jag alltid med det mest grundläggande i marknadsekonomin: “Greed works”. Så är det faktiskt. Vinstintresset fungerar alldeles utmärkt som drivkraft. Problemet är när och inom vilka verksamheter man använder den drivkraften.

Jag har träffat många välfärdsföretagare. De drivs av vilja att erbjuda bra vård och omsorg om både barn och äldre. Precis på samma sätt som jag möter personal inom kommunal välfärd som gör ett fantastiskt jobb. Media rapporterar, som sig bör, om missförhållanden inom all typ av välfärdsverksamhet. Lyckligtvis är det inte så vanligt men vanligare än vi skulle vilja.

Vinstens drivkraft har lockat fram en explosionsartad utveckling på teknikområdet. Vi betalar allt mer för allt mer avancerade mobiltelefoner och utvecklingen drivs bland annat av konkurrensen mellan tillverkarna.

Tillbaka då till frågan om min första lektion i  nationalekonomins grunder. För mig blir det problematiskt att det finns en risk att skolan blir en spelplats där vinstintresset blir det dominerande som drivkraft. Hävdar man att marknadsekonomin funkar på skolområdet då hävdar man också att det är vinsten som är drivkraften. Det kan få konsekvensen att allt man erbjuder till frukost är vatten och knäckebröd. Det är inte vanligt. Men det är inbyggt i systemet.

Nyköpings kommun gör ett överskott på 55 miljoner 2013

Idag har vi presenterat bokslutet för 2013 för Nyköpings kommun. Det landar på ett överskott på 55, 5 miljoner. Ett gediget ekonomiskt resultat där vi också fått mycket för pengarna. Mer om det kan man läsa på Nyköpings kommuns hemsida.

Södermanlands Nyheter är av naturliga skäl tongångarna annorlunda. Dock felaktiga. Kommunens ekonomi går ganska bra även utan engångsintäkter från AFA-försäkringen. Vi har haft både engångsintäkter som de 41 miljonerna från AFA så väl som engångskostnader på nästan 35 miljoner som i stor omfattning tar ut varandra.

Kvar är ett stabilt resultat där utmaningar väntar i form av det som alla kommuner delar: pengar till skola och omsorg. Det står bland annat att det fattas 10 miljoner i äldreomsorgen. Sant är att verksamheten inte höll budget. Det är ett problem i sig. Men på sista raden står 55,5 miljoner i överskott. På sista raden står en befolkningsökning med 702 personer som ger oss bra förutsättningar att möta tuffare tider för kommunsektorn.

Jag är optimist. Det har vi all anledning att vara. Då kan vi också klara de utmaningar vi står inför. Vi “räddas” inte av några försäkringspengar, hur man än räknar.

Heja Bamse

En riktigt trevlig nyhet för Nyköping och turism- och besöksnäringen kom i veckan när Kolmården annonserade en satsning på 75 miljoner på Bamses värld. Jag träffade kommunalrådskollegan Eva Andersson (S) från Norrköping och gratulerade till den bokstavliga Bamsekramen.

Kolmården är ett av de absolut största besöksmålen i regionen. Vi ska jobba hårt tillsammans med näringslivet för att Nyköping också ska bidra till och dra nytta av de satsningar som görs för fler besökare i regionen. Då spelar det ingen roll att investeringen görs på andra sidan länsgränsen.

10 miljoner ytterligare till skolan

På måndag presenteras Nyköpings kommuns bokslut. Redan idag har den rödgröna majoriteten presenterat ett förslag där vi satsar ytterligare 10 miljoner för att jobba med att förbättrade resultat i grund- och gymnasieskolan.
Under de senaste fem åren har resultaten i grundskolan blivit allt bättre. Inom gymnasieskolan har Utbildnings-, arbetsmarknads- och integratinosnämnden startat ett arbete med att titta på hur man kan höja meritvärdena.
Med det som utgångspunkt vill vi göra ytterligare satsningar på skolan. Det är den viktigaste frågan just nu.

Det här med flygplats

I gårdagens Östnytt diskuterades en nedlagd flyglinje från Norrköpings flygplats och det inbördes förhållandet mellan flygplatserna i den så kallade fjärde storstadsregionen. Jag kollade lite snabbt passagerarsiffrorna för flygplatserna i Norrköping och Linköping och hittade 2012 års siffror. Då hade de båda flygplatserna tillsammans ca 230 000 passagerare. Under samma år hade Skavsta i Nyköping 2 300 000 passagerare. En nolla till. Tio gånger så många.

Inom 10 – 15 år går Ostlänken förbi Skavsta. Redan idag är det faktiskt inte särskilt långt mellan Norrköping och Nyköping. Jag inser att jag är part i målet som representant för en av ägarna till Skavsta om än bara till 9,9 %. Norrköpings och Linköpings kommun är till 100 % ansvariga för flygplatsernas ekonomi och det går inte bra.

Självklart är Skavsta regionens flygplats. Det är bara att titta på passagerarsiffrorna. Sen påstår lilla Linköpings flygplats att man är regionens ledande reguljära flygplats. Det är lite hybris med ca 120 000 passagerare och två destinationer. Reguljärt flyg är flyg som flyger enligt en tidtabell. Där är Skavsta 15 gånger så stora.

Nyköping förr och nu

I samband med olika byggprojekt uppstår ofta en diskussion om vad som ska “bevaras”. Mitt svar i de sammanhangen är ofta det beror på vad som ska bevaras och hur långt tillbaka man tittar.

På kommunens hemsida finns en okänd och ganska outforskad skatt i form av massor av bilder från Nyköpings historia. Särskilt intressant är det att titta på bilder från det så omtalade kvarteret Åkroken bakom stadshuset. Leta bland bilder från Väster och från Slottsgatan från 1950- och 1960-talet och där dyker det upp hus på precis samma ställe som den nya byggnationen kommer att ske. Intet är nytt under solen, inte ens hus på Åkroken.

Veckan så här långt

Måndag:

Varje måndag innebär interna möten på förmiddagen. Planering för veckan och kommande tiden. I måndags hade vi kommunstyrelse på eftermiddagen och fattade bland annat beslut om att investera i nyckelfri hemtjänst för att minska arbetsbelastningen i hemtjänsten.

Efter kommunstyrelsen ytterligare ett internt möte om utbildningsfrågor.

Tisdag:

Förmiddagen ägnade jag åt verksamhetsbesök på en F-6-skola i Nyköping. Jag har besökt nästan alla skolor i Nyköping och några skolor flera gånger dessutom. En av de intressantaste sakerna att diskutera var de resurser skolor har för att möta varje barn individuellt. Särskilt, förstås, barn med speciella behov. När jag varit ute på flera skolor känner jag mig i stort sett trygg med att vi har tillräckligt med resurser och att våra kommunala skolor klarar av att möta varje barn individuellt.

Efter det besöket hade vi lunchmöte på länsstyrelsen om planering av ett gemensamt öppet hus i stadshuset och på residenset i början av april.

Under eftermiddagen följde jag med landstingsråden Åsa Kullgren och Greger Tidlund på verksamhetsbesök på en vårdcentral. Just denna vårdcentral har ungefär 45 anställda. Det innebär att det är en ganska stor arbetsplats i Nyköpings kommun. En fungerande vård är förstås också en fråga som är av stort intresse för en kommunpolitiker även om ansvaret ligger hos landstinget.

Kvällen avrundades med årsmöte i min S-förening.

Onsdag så här långt:

Onsdag förmiddag bestod av beredning inför kommande kommunstyrelsemöte och sedan möte med gruppledarna i alla partier. Under lunchen upptäckte jag (vilket fallit ur mitt minne av någon anledning) att det var bokrea.

Inför eftermiddagen återstår möten med kommunrevisionen och sedan med Bissarnas nya klubbchef nere på Rosvalla.

En svår fråga

Under det senaste året har det blivit allt mer vanligt med tiggare på gatorna i Nyköping och i andra svenska städer. Vi vet att de flesta kommer från Rumänien och att de lever under väldigt knappa omständigheter i sitt hemland och inte ser någon annan utväg än att bege sig till till exempel Sverige för att tigga ihop pengar.

Det är förstås otroligt ledsamt att se att människor i Europa idag lever under sådana villkor att man tvingas tigga. Att vi nu ser tiggare på gatorna i Nyköping och i andra svenska städer beror på den fria rörligheten inom EU. EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i tre månader i landet utan tillstånd till exempel för att söka jobb. Efter tre månader får man uppehålla sig i landet om man har jobb och försörjning.

Det är förstås beklämmande att se att människor behöver tigga, men ansvaret för EU-medborgares sociala situation ligger ytterst på hemlandet. Socialtjänsten i Nyköping ingriper alltid när barn är inblandade, men vuxna människor har ett eget ansvar för sin försörjning och hemlandets sociala trygghetssystem gäller i första hand. Akuta åtgärder som bistånd till hemresa kan en kommun besluta om, men det löser inte problemet att människor i en del av EU:s 28 medlemsländer lever i fattigdom.

På sikt måste vi förstås ha ett EU där varje land tar ansvar för sina egna medborgares välbefinnande. Hur det ska gå till kan t ex vara en viktig fråga i valet till Europaparlamentet i maj.

Målet uppnått

För första gången uppnår Nyköpings kommun målet att växa med 7oo personer under ett år. Närmare bestämt blev vi 702 fler och är nu 53 038. Visst är det här ett kvitto på att många tycker att Nyköping är en spännande plats att leva och verka på.

Trycket på bostadsmarknaden kommer dessutom att öka de närmaste tio åren och vi måste fortsätta hålla ett högt tempo för att planera fler bostäder.

I grunden är det förstås så att med en ökad befolkning ökar möjligheterna att klara den kommunala servicen. Fler skattebetalare som delar vårt gemensamma ansvar för förskolor, skolor och äldreomsorg.  Men också fler kunder för serviceföretag, fler som kan gå på restaurang, fler som handlar i affärerna.

Det är otroligt roligt att vi nått målet det här året och också väldigt spännande att ta sig an utmaningarna för att vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun.