En sammanfattning av hösten

Jag ska försöka mig på att summera hösten i Nyköpings kommunpolitik. För att börja bakifrån hade vi sista kommunstyrelsesammanträdet för året igår. Bland annat beslutade vi om en fortsättning av Forum Nyköping. Ett överraskande stor antal besökare och ett visst genomslag i nationell media gör att det absolut är värt att fortsätta de diskussioner om social sammanhållning och integration som inleddes i augusti. Moderaterna och Sverigedemokraterna var mot.

Som kommunalråd blir man också ett slags lokal finansminister. Det gäller att hålla i pengarna. Prognosen för 2016 är ett överskott på 53 miljoner kronor.  Totalt kostar kommunens verksamhet nästan 3 miljarder så ett visst överskott är nödvändigt. Ungefär 2 % brukar man säga. Det innebär att 53 miljoner är ett ganska bra resultat. Just nu ser det dessutom ut som att kommunen inte alls ökar lånebehovet under året. Alla investeringar som gjorts under året är finansierade med egna pengar. I grunden har Nyköpings kommun en sund ekonomi.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser återinvigdes Hjortensbergsbadet. Det som från början var en renovering har i princip blivit ett nybyggnadsprojekt. Att kostnaden blivit högre är därför inte så konstigt även om sista ordet inte är sagt i den frågan ännu. Tyvärr återstår en del garantiarbeten som drar ut på tiden.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande hösten 2010 gick det 11 tåg per dag till och från Stockholm. Från och med förra måndagen går det 17. Förutsättningarna för att pendla har blivit oerhört mycket bättre. Dessutom fattade kommunfullmäktige i december beslut om den så kalllade Mälardalstaxan där man kan åka i hela Mälardalen på samma kort. Man kan ta bussen från Arnö till tåget, tåget till Stockholm och tunnelbana till Liljeholmen på samma kort. Oerhört mycket enklare för resenärer i regionen.

Det byggs ganska mycket bostäder i Nyköping. Behovet är ännu större. Tidigare har ägardirektivet till Nyköpingshem utökats gällande nyproduktion. 1000 lägenheter ska produceras under 10 år. För att det ska vara möjligt att genomföra har kommunen köpt fastigheten Produkten på Arnö (gamla Thorsman). Det möjliggör en flytt av tekniska divisionen och en tidigare byggstart av ytterligare hyresrätter där tekniska divisionen nu ligger än planerat.

Planeringen av Ostlänken fortsätter. Nu har arbetet kommit så långt att vi kan se bilar köra omkring i Nyköping som t ex tillhör de som gör geologiska undersökningar för järnvägen. I januari hålls samråd kring ny detaljplan för resecentrum i Nyköping också. Den nya rondell som precis blivit klar i korsningen Lennings väg – Östra Rundgatan är faktiskt ett led i att bygga nytt resecentrum. När byggandet på Brunnsgatan drar igång är det viktigt att andra åtgärder som underlättar för trafiken att komma fram andra vägar är genomförda.

Vi har ett tydligt fokus på att Nyköping kan och ska fortsätta växa och att vi ska göra det på ett hållbart sätt ur alla perspektiv. Inte minst är den uppmärksamhet Nyköpingsmodellen på Nyköpings högstadium väcker också nationellt ett kvitto på att vi har vågat ta steg för ett växande men också mera sammanhållet Nyköping.

God jul och ett gott nytt år!

De demokratiska värdenas kris

Bevittnar vi det politiska etablissemangets kris? Är Brexit och Trump ett slag i ansiktet på de traditionella partierna? Jag är inte så säker på det. Jo, jag är en del av etablissemanget men jag tror att det tyvärr är en förenklad bild.
Det är 27 år sedan Berlinmuren föll. Många trodde nog att slutet på kalla kriget var den slutliga segern för den liberala demokratin. Slutet på historien menade t ex Fukuyama. Uppenbarligen har inte Ryssland, Ungern, Rumänien eller Turkiet blivit fullfjädrade liberala demokratier. Inte heller Trumps kampanj har omfattat alla grundläggande demokratiska värderingar. Pressfriheten, människors lika värde till exempel.
Jag tror faktiskt inte att många av Trumps anhängare helt och fullt omfamnar de grundläggande demokratiska värderingar. Hur mycket Trump än ljuger och blir synad spelar det ingen roll. Turkiet och Ryssland är auktoritära stater. Trump är en auktoritär ledare.
Det är inte bara en markering mot traditionella partier utan ännu mer oroande, en markering mot demokratin och demokratiska värderingar.
De traditionella partierna, i Sverige till exempel, är överens om det grundläggande; människors lika värde framför allt. Det är inte ett givet grundläggande värde för antietablissemanget. Det är mer än något annat en förändrad världsordning. Det är en signal om ett annat samhälle och en annan värld.

Det gäller att vara noga med ekonomin – även för lokaltidningen

En kommun rör sig med svindlande mycket pengar. Det gäller förstås att vara noga med hur medborgarnas pengar hanteras, men också hur man uttrycker sig kring skattebetalarnas pengar.
Först skrev lokaltidningen att badhuset Hjortensbergsbadet hade kostat ”en kvarts miljard” hittills. Helt fel, kommunen har hittills betalat ca 200 miljoner, mycket pengar men lång från en kvarts miljard. Det visade sig att tidningen inte hade koll på att kommunen inte betalar moms, vilket gör 50 miljoner. Något som inte rättats på ett tydligt sätt.
I en rubrik på lokaltidningens hemsida står det att ”Skuldberget närmar sig tre miljarder”. Det är oerhört slarvigt uttryckt. Idag har Nyköpings kommun en låneskuld på 1,5 miljard. Mycket pengar, men hälften av tre miljarder. I den kommande treårsplanen finns investeringar för ca 1,8 miljarder. I budget ska 1 miljard lånefinansieras under tre år. Vilket skulle landa på en låneskuld på 2,5 miljard. 500 miljoner från de tre miljarder lokaltidningen skriker ut i rubriksättningen på hemsidan.
Tänk om vi skulle hantera kommunens pengar på det sättet? 50 miljoner hit, en halvmiljard dit. Så slarvigt får man inte uttrycka sig. Det är tillräckligt mycket pengar som ska investeras ändå utan alla överdrifter och felaktigheter.

Dags för Forum Nyköping

På torsdag och fredag går det första Forum Nyköping av stapeln. Jag har blivit intervjuad ett antal gånger om det och kommer ibland på mig att det inte är helt enkelt att beskriva vad Forum Nyköping är eller ska bli. Programmet finns dock här.  Bäst beskrivet som en samtalsfestival om vår tids svåra frågor. Så står det på kommunens hemsida och det är en bra beskrivning.

Diskussioner om Forum Nyköping startade för mer än ett och ett halvt år sedan. Jag vill minnas att arbetsnamnet var Forum för integration och social sammanhållning. Namnet har ändrats några gånger. Jag tycker (och det har jag skrivit förut på bloggen) att det här inte bara är nödvändiga frågor att diskutera utan också att Nyköping är en väldigt bra plats att göra det på. Det definierar vilken plats vi vill vara. Ett gästabud ska vara öppet och gästvänligt. Inte kanske som man gjorde för 699 år sedan.

Jag ser fram mot många spännande diskussioner och det är trevligt att Moderaterna i Nyköping som är mot att anordna Forum Nyköping trots det tycker att det är viktiga frågor att diskutera. Någon måste kliva fram och erbjuda plattformen också. Det har vi gjort.

Företagandets möjligheter och utmaningar

På relativt kort tid har det lagts ett antal varsel i Nyköping. Gemensamt för de allra flesta företag som varslar är att det är delar av stora koncerner, ofta med beslutsfattandet långt från Nyköping. Det är alltid företag som verkar på en global, konkurrensutsatt och föränderlig marknad.

Vi måste vara förberedd på att sådant händer. Samverkan mellan Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och berörda företag gör att de flesta som drabbas av uppsägningar ganska snabbt kommer vidare till ett nytt jobb. Det vittnar också Arbetsförmedlingens chef i Nyköping om.

På gårdagens kommunstyrelsen fattade vi bland annat beslut om att fortsätta utreda måltidsproduktion och städ i egen regi. Det kan låta som att det gör att färre företag verkar i Nyköping. Vi tror att det är tvärtom. Genom att skapa en kedja från lagad mat på skolor och äldreboenden, samordnade inköp, samordnad och förmodligen upphandlad varudistribution kan flera små företag i regionen vara med och leverera varor och tjänster. Så skapas nya möjligheter för små och medelstora företag i Nyköping.

Skavstas möjligheter

Efter 2038 kommer Bromma flygplats inte att finnas kvar. Det menar Anders Sumdström som utrett flygkapaciteten i Stockholmsregionen. Det beskedet i sig har faktiskt ganska liten påverkan på Nyköping och Skavsta flygplats. Varför? Jo, Skavsta kommer att växa ändå.

Det finns några skäl till det. Skavsta är unikt i Sverige därför att flygplatsen har ett miljötillstånd för sex miljoner passagerare. Redan idag klarar Skavsta av ca 3 miljoner. 2016 förväntas antalet passagerare bli ca 2 miljoner.
Alla prognoser visar på en stadigt ökande flygtrafik i Stockhomsregionen. Därför kommer Skavstas kapacitet att behövas under alla förutsättningar. Ostlänken ska stå klar senast 2028. Det innebär att i god tid innan Brommas eventuella stängning är Skavsta försörjd med tågtrafik.
Utredningen är  160 sidor. När jag letar igenom den nämns inte med ett ord Skavstas förutsättningar att husera mer av kapaciteten och de förutsättningar som finns t ex med miljötillstånd. Detta trots att vi i kommunen tillsammans med landshövdingen och flygplatsen träffat utredarna. Det är häpnadsväckande och visar på en okunskap om Skavstas förutsättningar och en ovilja att se utvecklingsmöjligheterna. Det jobbar vi stenhårt på att förändra.

Vilken plats vill vi vara?

I går fattade kommunstyrelsen i Nyköping beslut om att genomföra något som kommer att kallas Forum för integration och social sammanhållning. Idén kom till i samband med arbetet inför Gästabudsåret 2017. Det finns egentligen inte någon nationell samlingsplats för samtal kring integration. När idén kom upp tyckte vi att erbjuda Nyköping som en arena för diskussioner om förbättrad integration och bättre social sammanhållning passade väldigt bra in på vad vi vill att Nyköping ska vara.

Det finns många aspekter på frågan. En är att attraktiva städer är städer som vågar vara utmanade och uppfattas som öppna. Jag tror att det här är ett arrangemang som är bra för bilden av Nyköping. Det är dessutom ett arrangemang som kan bidra med nödvändiga diskussioner kring hur vi kan förbättra integrationen och minska klyftorna i samhället.

Det finns förstås bra lokala exempel att lyfta fram. Nyköpings högstadium för mycket uppmärksamhet nationellt men även föreningars och ideella krafters insatser är värda att uppmärksamma. Att sprida goda idéer är en stor vinst med att samla många människor kring ett viktigt ämne.

Glädjande nog sa sex av åtta partier i kommunstyrelsen ja till att genomföra arrangemanget. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade nej.

Vad säger spåkulan om 2016?

Den återstående tiden av 2015 kan räknas i timmar. Så här års ägnas mycket av tiden åt att blicka bakåt. Summera vad som hänt under det gångna året. Jag tänkte blicka framåt mot 2016. Förutom att de knappast händer särskilt mycket under de första dagarna av det kommande året.

I februari kommer befolkningssiffrorna för 2015 från SCB. Om jag skulle gissa just nu kommer vi att bli drygt 700 fler under 2015. När jag satt i opposition och frågade kommunstyrelsens ordförande vad han tänkte göra för att uppnå målet fick jag alltid svaret att det där med 700 fler mest var en vision eller förhoppning. Jag tror att vi för andra gången under min tid som kommunstyrelseordförande kommer uppnå det målet.

Under 2016 kommer ökat bostadsbyggande vara minst lika mycket i fokus som under tidigare år. Sambandet mellan antalet invånare och skatteunderlag för kommunens verksamhet är tydligt. Fler invånare, mer skattepengar. För all del också krav på mer investeringar. Fler förskolor och inom en inte allt för avlägsen framtid ytterligare nya skolor.

Den största konsekvensen för Nyköping av höstens flyktingkris är egentligen att våra prognoser om hur mycket kommunen kommer att växa tidigareläggs. Vi är förberedda på att växa, men kommer att stöta på utmaningar i att göra det fortare än vad vad vi trott och arbetat för. Inte minst kommer antalet barn i skolan att öka. Bättre resultat, en ekonomi i balans och en växande verksamhet måste vi arbeta stenhårt med under nästa år också.

Arbetet med resecentrum och Ostlänken kommer att gå in i en ännu mer intensiv fas. Planläggningen av resecentrumområdet drar igång. Förhandlingen med staten om medfinansiering av Ostlänken startar i februari.

Inga nya frågor för Nyköping direkt. ”Politik är som borrande i hårda brädor” som Weber lär ha sagt. Sen kommer badhuset att bli klart under 2016.

Om uppdraget, familjen och revyn

Det jag är allra mest rädd för i mitt uppdrag är att min familj ska komma i kläm. Det gör de redan på det sättet att jag inte alltid är hemma så mycket som jag vill eller borde vara. I SN här om dagen kunde man i en artikel om Nyköpings lokalrevy läsa att ”I soptippscenen gör Tove rollen som Urban Granströms fru – mycket angelägen att få återvinna sin make”.

Enligt reportaget i SN var vi alltså där; min familj dras in i offentligheten på grund av mitt uppdrag. Då blir jag både ledsen, arg och rädd. Det har jag framfört till representanter för revyn. Om mig kan man skämta eller skriva vad som helst, det får jag tåla. Men när min familj som inte finns i offentligheten, som lever sina egna liv, dras in på grund av mig då börjar jag fundera på om det är värt att hålla på med det jag gör.

Det är inte särskilt ofta jag reagerar känslomässigt, men när det gäller min familj gör jag det. Däremot har jag inte försökt påverka innehållet i revyn, och när jag pratat med representanter har vi också rett ut varför jag blivit arg och ledsen men också hur de resonerar och arbetar med revyn. Vi är okej med det. De gör sina val och står för dessa. Det kommer säkert att bli en bra revy som driver med oss politiker på det sätt vi förtjänar.

Det finns jobb

Igår var jag på Arbetsförmedlingen och fick bland annat information om de åtgärder regeringen beslutat om ska införas som traineeplatser, utbildningskontrakt och extratjänster inom välfärden. Vi blev också informerade om arbetsmarknadsläget i regionen.

Enkelt uttryckt: antalet lediga jobb ökar. Antalet arbetslösa minskar inte. Så när ledarsidan i dagens SN säger att det krävs fler jobb för att det ska vara någon idé att utbilda stämmer inte det. Problemet är och har varit under ganska lång tid att de lediga jobben inte matchas av de arbetslösas kompetens. Därför är utbildning viktigaste insatsen.

Det absolut viktigare lokalt för att antalet jobb ska öka är att befolkningen i arbetsför ålder ökar. Detta bland annat för att service- och tjänstesektorn men även den offentliga servicen efterfrågas mer när vi blir fler.