Maten

Lagom till hösten 2013 var den nya upphandlingen för måltider för Nyköpings kommuns skolor och äldreboenden klar. I korta drag innehöll upphandlingen krav på djurskydd för det kött som levereras som ligger på en sådan nivå att det är omöjligt att leverera annat än svenskt kött.

Upphandlingen innehöll också krav på att 50 % av den mat som serveras ska vara ekologisk. Det är långt gångna krav. Det är bra krav. Det lyfter kvaliteten på maten i Nyköping.

Tyvärr har upphandlingen överklagats två gånger. Det gör att Nyköpings kommun ännu inte får använda oss av det nya avtalet utan tvingas förlänga ett gammalt avtal upphandlat under förra mandatperioden med mycket lägre krav både på djurskydd och krav på ekologisk mat.

Vi ställer hårda krav. Nu vill vi också leverera utifrån kraven.

En större tågnyhet än man tror

På det första kommunstyrelsesammanträdet under den här mandatperioden i november 2010 beslutade Nyköpings kommun om en utökad tågbeställning på ytterligare tre avgångar till och från Stockholm. Nu precis innan jul skrev alla län runt Stockholm på en överenskommelse om ny tågtrafik i Mälardalen från 2017. Det innebär ytterligare tre avgångar per dag till och från Stockholm.

I princip har vi halvtimmestrafik under morgon och kväll och timmestrafik resten av dagen. För att vi ska ha en fullt fungerande tågtrafik som kopplar ihop oss med Stockholmsregionen återstår några frågor. Trafikeringsmässigt framför allt kvälls- och helgtrafiken.

Överenskommelsen inbegriper också gemensamma månadskort över länsgränser. Det krävs också att regionen köper in tåg för att kunna upphandla trafik i egen regi och inte vara beroende av SJ:s nycker.

20140207_101329

Skolan i Nyköping

Jag har tidigare skrivit om de satsningar vi gjort i form av fler datorer. Jag har också skrivit om de investeringar som görs i skollokaler. Nödvändigt därför att på många håll har underhållet varit eftersatt och nya eller renoverade lokaler behövs. Nu har vi gjort klart med utökade satsningar på karriärstjänster för lärare i hela skolan. Det följer med pengar från staten för att öka lönerna för de som får förordnande som förstelärare men långt ifrån alla kommuner fullföljer.
Lönerörelsen är i full gång och Nyköpings kommun väljer även 2014 att satsa lite mer på lärarnas avtalsområdet. Totalt sett har lärarlönerna i Nyköping jämfört med 2010 ökat med 15,8 %. Jag räknade lite på SCB:s hemsida om inflationstakten. Till 2013 har inflationen varit ca 3,75 % under perioden. Just nu har vi nästan ingen inflation vilket gör att den reella löneökningen är i trakterna av 12 %.

Man måste jämföra också

Antalet påbörjade bostader under 2013 var väldigt lågt i Nyköping. De preliminära befolkningssiffrorna för samma år visar att det är möjligt att vi för första gången når målet att öka med 700 personer. Jag tar inte ut något i förskott när det gäller befolkningssiffrorna, det kan variera rätt mycket i jämförelse med SCB:s siffror som kommer i februari.

Helt klart är bostadsbyggandet en avgörande faktor. Hur har vi lyckats den här mandatperioden då? Hittills under de tre första åren av mandatperioden har 617 bostäder påbörjats. Under förra mandatperioden påbörjades 598, på fyra år. Så med ett år kvar av mandatperioden har vi redan lyckats bättre, trots det rätt bedrövliga 2013.

Nyköping når målet med 200 påbörjade hyresrätter under mandatperioden

Idag publicerar Södermanlands Nyheter helt felaktiga uppgifter om hur många hyresrätter som påbörjats för den öppna marknaden under mandatperioden. Vårt mål i valprogrammet 2010 var att minst 200 nya skulle påbörjas.

Följande har hänt: 2011 påbörjade Peab 54 (Kvarteret Linjalen) hyresrätter, Nokon 45 och Nyköpingshem 18 (Rosenkälla). 2012 påbörjades byggandet av äldreboendet Myntan, i det bygget som drivs av Nyköpings kommun finns 42 så kallade trygghetslägenheter som är vanliga hyresrätter. Samma år påbörjade Skanska en Bo Klok-projekt på Arnö som innehåller 38 hyresrätter.

Under våren kommer Nyköpingshem att påbörja byggandet av ca 100 hyresrätter på kvarteret Förrådet. 197 hyresrätter är påbörjade och färdigställda. Ytterligare ett 80 – 100 påbörjas under våren. Det adderar upp till en bra bit över 200. Redan idag är vi bara 3 lägenheter från målet.

Bloggar om SJ – Passande nog lite sent

Sitter på tåget och förväntar mig att bli avlevererad i Nyköping kl. 16.42. Nu har inte tåget börjat rulla riktigt ännu så vi får väl se.

Här om dagen meddelade SJ att man varslar 400 anställda och lägger ner ett stort antal resebutiker varav en i Nyköping. Det innebär att två anställda i Nyköping förlorar sina jobb vilket alltid är tråkigt.

SJ har i uppdrag att leverera avkastning till ägaren staten. Jag tror att de flesta som reser med SJ tycker att Statens Järnvägar också ska leverera resenärer i tid och bistå med service till alla som vill resa med tåg. Självklart är det då olyckligt att SJ väljer att försämra servicen på så många orter runt om i landet från vilka tågresandet blir viktigare och viktigare.

Visst kan även jag förstå att människors beteenden kring att köpa biljetter påverkar hur SJ väljer att bistå med service. Men självklart skickar det fel signaler när servicen försämras. Antalet människor som reser från stationen i Nyköping kommer bara att bli fler och fler och på några års sikt riktigt många fler.

En liten reflektion på morgonen

Ganska många morgnar varje vecka lämnar jag barnen på skolan. Jag vinkar av den sista till förskoleklassen när det ringer in. När skolklockan ringer och hörs över hela skolgården och jag ska promenera iväg håller jag och alla andra föräldrar som är på väg därifrån på att bokstavligen bli översprungna av sex till tolvåringar som vill in till sin skoldag. Det känns bra på något sätt att de är så ivriga.

Vad händer 2014?

Nytt år, nya utmaningar. Så här under de första veckorna av det nya året ska jag försöka mig på en förutsägelse inför 2014. Vissa saker kommer att hända, andra kommer vi jobba hårt för att förverkliga.

I februari kommer SCB:s befolkningssiffror för 2013. Då når Nyköping för första gången det uppsatta målet om att växa med 700 personer under ett år. De preliminära siffrorna pekar på att vi blir mer än 750 fler, men siffrorna kan variera.

Under våren startar byggnation av det som kommer att bli mellan 150 och 180 hyresrätter i kvarteret Förrådet.

I månadsskifte maj-juni är ombyggnationerna av kajerna i hamnen klara och hamnområdet får ett fantastiskt ansiktslyft inför sommarsäsongen.

Under våren kan ombyggnationen av Östra Storgatan starta. Just nu pågår ett dialogarbete med fastighetsägare och näringsidkare på Öster. Först när det är klart kan vi veta om det är möjligt eller önskvärt att starta ombyggnationen.

I maj invigs den nya skateparken i Kungshagen.

Under försommaren invigs den nya tennishallen på Rosvalla efter ett fantastiskt jobb att göra det verkligt av de ideella krafterna i Nyköpings Tennisklubb.

I augusti invigs den nya skolan som blir den del av Nyköpings högstadium.

I september invigs den nya sporthallen på Rosvalla som framför allt underlättar och ger bättre möjligheter för ungdomsidrotten i Nyköping.

I september är det val till kommunfullmäktige i Nyköping bland annat. Hur det går tänker jag inte alls spekulera kring.

I oktober öppnas det nya äldreboendet Myntan på Norra Arnö där det även finns 42 så kallade trygghetslägenheter.

Det är ett axplock av händelser från året som kommer. Säkert har jag glömt något viktigt. Tala om det i så fall.

Nästan som en julsaga som avslutning

Här om kvällen träffade jag killarna bakom projektet “Det här är jag” som drivits under 2013 och som nu går mot sitt slut. Mohammed startade en killgrupp där han lyckades fånga upp ett antal killar som hade det rätt struligt.

Idag leder Amir och Benjamin en killgrupp på Arnö. Yacin och Johnny leder en grupp i Brandkärr. De gör exakt samma sak med killar som inte alltid har det så lätt med skolan och sin sociala situation som Mohammed gjorde med dem. Med på mötet var också två 13-åriga killar från Brandkärr som berättade vad det betytt för dem att få vara med i en killgrupp. Kanske kommer de själva att leda grupper och hjälpa andra att göra en resa för att hitta rätt med vad de vill i livet.

Jag tror inte jag kan beskriva hur betydelsefullt det här har varit för de som varit med. Jag tänker inte ens försöka. För mig var det fantastiskt att träffa alla inblandade och det blev en avslutning på arbetet inför julen som nästan överträffade alla julsagor.

Fyra år till

Som framgått i media, båda sociala och andra, har Socialdemokraterna i Nyköping beslutat om vilka som ska representera partiet i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod. Sjuttiofem namn finns på listan. Många nya och några, alltför få dock, yngre. Allt som allt ett bra lag som kan hjälpa till att driva Nyköpings utveckling framåt.

Själv vill jag tacka för förtroendet att stå på första plats som medlemmarna har givit mig. Det är väldigt ödmjukande. Jag är otroligt laddad inför att tillsammans med alla kamrater fortsätta driva på utvecklingen i Nyköping. Det behövs fortfarande fler bostäder. Det behövs ett nytt resecentrum. Det behövs fortsatt fokus på att förbättra villkoren för barn och unga i förskolor och skolor, inte minst behöver vi lägga tid och energi på att förbättra lokalsituationen.

Det finns många utmaningar men också bra förutsättningar i Nyköping och jag är glad att ha fått medlemmarnas förtroende att vara med och driva socialdemokratisk politik i Nyköping. Nu ska vi jobba hårt för att vinna ett val också.