Moderaterna och investeringar i skolan

Det här är egentligen väldigt mycket en fråga om politiskt käbbel, jag brukar försöka undvika det på FB. Men någonstans går gränsen. I dagens SN säger Moderaterna i Nyköping att problemen på Tessin hade kunnat undvikas om majoriteten hade påbörjat byggnation av skolor tidigare.

Jag försöker vara konsekvent i agerandet i kommunen. Följa en linje. Det finns stort behov av investeringar, därför har vi lagt fram ett investeringsprogram med renoveringar och nybyggnationer i skolor och förskolor för ca 1,4 miljarder kronor.

Låt oss då titta på hur Moderaterna i Nyköping ställt sig till förslag om ombyggnationer och nybyggnationer:

Ny skola i Stigtomta:                                                        Moderaterna ville återremittera ärendet och försena byggstarten

Ombyggnation av Nyköpings gymnasium (Gripen):      Moderaterna ville återremittera ärendet och försena byggstarten. (Vilket gjort att det dröjt ännu längre innan gymnasieskolan kunnat lämna Tessin)

Renovering av Bryngelstorpskolan:                                   Nej

Utreda nya förskoleplatser i östra stadsdelarna:               Nej

Utreda renovering/nybyggnation av skola och förskola i Oppeby:      Nej

Utreda ny låg- och mellanstadieskola:                              Nej

Alltså kritiseras vi först för att allt går för fort och sedan för att det inte gått tillräckligt fort och Moderaternas agerande har varit att säga nej till eller försökt försena viktiga  projekt för skolorna i Nyköping. Var och en får väl bedöma och recensera det agerandet.

Här är länk till beslutet om Stigtomta:  https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2017/KS%20170306.pdf

Här är länk till beslutet om Bryngelstorp:

https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2017/KS%20170522.pdf

Här är länk till beslutet om Nyköpings gymnasium (Gripen):

https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2016/KS%202016-04-04.pdf

Sjävklart finns även de övriga besluten på kommunens hemsida där alla protokoll från kommunstyrelsen ligger.

I grund och botten är investeringsbesluten rätt enkla. Vi vet hur många elever som får plats på varje skola och vi vet hur befolkningsprognoserna ser ut. Utifrån det vet vi att det behövs ytterligare en skola på Öster, ytterligare en skola på Arnö och ytterligare platser i Oppeby. Det behövs inga politiska styrgrupper för att komma fram till det. Vi behöver bygga. Vi ser till att det byggs.