Mer spelteori eller ska vi reda ut vad som hände

Att hanteringen av IT-upphandlingen under Transportstyrelsen och konsekvenserna av denna är allvarliga har ingen förnekat. Ansvar och händelseförlopp måste utredas. De borgerliga föregick konstitutionsutskottets granskning och riktade misstroendeförklaring mot tre ministrar. Två har valt att avgå. Jag tycker Stefan Löfven har hanterat den biten bra. Det är en regeringsombildning som gör att regeringen kan fortsätta arbeta, försvarsministerns eventuella ansvar ska granskas av KU och sen får riksdagen ta ställning. Gott så.

Analytiker (på SVT bl a) menar att bollen nu kastats tillbaka i Anna Kinberg Batras knä. Moderaterna med oerhört svaga opinionssiffror har fått möjligheten att styra bort uppmärksamheten från detta faktum i och med de allvarliga händelserna kring Transportstyrelsen. De hade dock kunnat agera utan att sätta spelteori och regeringsfrågan i centrum. Nu står frågan om att avsätta en försvarsminister som har ett väldigt gott renommé även bland borgerliga.

Risken nu är att den händelse som har lett till misstroendeförklaring mot tre ministrar hamnar i bakgrunden kring alla spekulationer kring vad som händer här näst. Det vore olyckligt därför att det alla borde vara intresserade av är att reda ut ansvarsfrågan kring IT-upphandlingen. Det var väl ändå det som var det viktiga?