Två steg framåt och ett steg bakåt

Nyköpings kommun har under många år jobbat för (tillsammans med de andra kommunerna längs Ostlänken) genomförande av en ny järnväg mellan Järna och Linköping. Två regeringar har bekräftat bygget av järnvägen. Kommunerna längs sträckan har tagit i hand med staten genom Sverigeförhandlingen om byggandet och åtagande från kommunerna att bygga bostäder. Så långt är allt väl.

Men i alla långa projekt händer saker, nya idéer dyker upp, en del bra andra mindre bra. Trafikverket har nu sagt att man ska titta på att lägga en station vid Skavsta på en så kallad bibana. Sveriges tredje största internationella flygplats ska alltså inte ha en station vid den järnväg som går förbi dryga hundra meter från terminalen. Det finns både på Nyköpings kommuns hemsida och på Trafikverkets information om alternativet. Jag nöjer mig med att konstatera att inte bara Nyköpings kommun utan också Norrköping och Linköping tycker att det är en rätt dålig idé.

Men så är det med långa projekt, vi är långt komna i planeringsfasen. Vi vill komma igång så snart som möjligt. Det som just nu fördröjer är regeringens besked om så kallad tillåtlighet för att bygga järnväg. Ärendet ligger hos miljödepartementet. Normalt tar en tillåtlighetsprövning ungefär ett år. Miljödepartementet har hållit på i snart två. Innan man är klar kommer det att ha gått två och ett halvt.

Arbetet med Ostlänken och resecentrum Nyköping går framåt, men ibland också något steg bakåt.

Idag inleds Nyköping Pride. Första gången i Nyköping, väl värt ett besök. Förutom prideparaden så tycker jag att det arrangemang förening Nyköping Pride har sammanställt är väldigt ambitiöst och bra med seminarier och föreläsningar som det kanske viktigaste och bästa inslaget.