Snabbkurs om den politiska vårterminen

Skolans utveckling är förstås den viktigaste kommunala frågan. Det handlar både om investeringar i skolbyggnader men också investeringar i personal och elever i form av resurser. Under den här våren har vi beslutat renovera Bryngelstorpskolan, också för att ge plats för något fler elever (det röstade Moderaterna mot). Vi har beslutat starta en förstudie om ny skola (eller renoverad) och förskola i Oppeby. En stadsdel som kommer att växa rejält under de kommande tio åren (det röstade Moderaterna mot).

På grund av arbetsmiljöproblem i Omega (del av Nyköpings högstadium) har vi tidigarelagt en helrenovering av skolan för att säkra en god arbetsmiljö för elever och personal men också för att förlänga byggnadens livstid.

På sommarens sista kommunstyrelsen fattades två beslut som var lite viktigare än de andra. Det första handlade om att bevilja borgen till Kiladalens utvecklings AB. Ett ickevinstdrivande företag som vill bygga hyresrätter i Stavsjö. Projektet är beviljat investeringsstöd från regeringen (tack regeringen!) men banken beviljar inte kredit för den del som man får investeringsstöd för eftersom det betalas ut i efterskott. Därför träder kommunen in under tiden.

Dessutom fortsätter planeringen för en ridanläggning i Nyköping. Mer om det kan du höra här av projektledaren.

Kommunens tekniska division flyttade ut på Arnö i april. Nu har kommunen tecknat ett markanvisningsavtal för 70 hyresrätter med Nyköpingshem där det alltså fram till i april låg en teknisk förvaltning. Det är raskt marscherat.

I går var det också kommunfullmäktige, det sista innan sommaren. Det blev jordgubbstårta.