En kort reflektion om demokrati

Jag pratade här om veckan med en person och hen nämnde att efter presidentvalet tittar hen mycket oftare på CNN. Jag har själv gjort exakt samma sak. Det är lite som när någon sa till en att du får inte titta direkt in i solen. Man vet att man inte bör göra det, men man är alldeles för nyfiken för att inte kasta en blick. CNN just nu handlar nästan bara om Trump. CNN har alltid handlat mest om amerikansk politik förstås. Just nu mer än någonsin.

Just nu pågår också förberedelserna för Forum Nyköping som återigen kommer att hållas på Stora Torget. Den här gången 7-9 september. Ytterst handlar Forum Nyköping om att diskutera själva fundamentet för demokratin och ett välfärdssamhälle. Yttrandefrihet, vad får sägas och inte sägas? Hur arbetar vi för ett samhälle som  håller ihop? När vi nu diskuterar inriktning är faktiskt förutsättningarna annorlunda än bara för ett år sedan.

Inte bara av den anledningen att USA:s president ifrågasätter maktdelningen i USA, eller för den delen alla påståenden om media som den största fienden. Medias möjlighet att verka är begränsade i länder som Ryssland, Polen, Ungern och Turkiet. Helt plötsligt är vi i ett läge där vi inte längre naturligt diskuterar demokratins utveckling utan snarare demokratins fortlevnad. Därför är samtal som de under Forum Nyköping viktigare än någonsin.

Åke Gustavsson

Äntligen. Mycket bra att demokratin-vårt styrelsesätt-kommer upp till översyn. Många tror tyvärr att det endast handlar om vissa frihet som att rösta och yttra sig.Men det är ju ett helt levnads och förhållningssätt med krav på varje individ! Har luftat argumenten i SN ett par gången,utan en enda reaktion från någon förtroendevald.Så välkommen!