2017 i spåkulan

För exakt ett år sedan försökte jag mig på att förutspå 2016. Det var inga revolutionerande spådomar ser jag. Men allting slog in. T o m badhuset blev klart under 2016. Sverigeförhandlingen som startade avslutades i maj och tog oss ännu några steg närmare Ostlänkens förverkligande. Även om det nu finns beslut så återstår mycket arbete för att bygga banan men också säkra att den trafikeras på ett sätt som gynnar oss i Nyköping.
Bostadsbyggandet var viktigt inför 2016 och är, om möjligt, ännu viktigare inför nästa år. Det ska byggas mycket, snabbt, billigt, stort och smått. En del kan kommunen påverka, andra saker är en fråga för bostadsmarknaden. En sak är säker; Nyköping kommer att fortsätta växa även 2017.
Jag skrev om ekonomin för ett år sen. Just nu visar prognosen för 2016 ett överskott på 53 miljoner. Prognosen visar också på att kommunens låneskuld minskar under året. Det kommer den knappast att göra under 2017 då investeringsbehovet kommer att vara fortsatt väldigt stort under de kommande åren. Rent generellt ser det ganska bra ut inför 2017 med ekonomin. Inte minst efter regeringens budgetbeslut som tillför knappt 40 miljoner till Nyköpings kommuns löpande verksamhet under 2017.
Om bostadsbyggandet är en riktigt stor utmaning så är även skolresultaten det. Nyköpings högstadium har väckt nationell uppmärksamhet (ja t o m internationell faktiskt) för hur man jobbar med integration. Tidiga uppskattningar av elevers utveckling visar på en positiv utveckling även när det gäller resultaten. Det ska bli väldigt spännande att följa.
 Under januari genomförs ett samråd kring planerna för nytt resecentrum. Samtidigt ska Trafikverket ha ett första samråd kring järnvägsplan för resecentrum. En utmaning för kommunen, tillsammans med Trafikverket, är att skynda på tidsplanen för byggandet av resecentrum. Ur ett Ostlänkenperspektiv kanske ett resecentrum ligger långt fram, ur ett stadsutvecklingsperspektiv i Nyköping är det betydligt mera bråttom.
 Inga vågade förutsägelser för 2017 heller direkt, men garanterat ett händelserikt år för Nyköpings kommun.