En sammanfattning av hösten

Jag ska försöka mig på att summera hösten i Nyköpings kommunpolitik. För att börja bakifrån hade vi sista kommunstyrelsesammanträdet för året igår. Bland annat beslutade vi om en fortsättning av Forum Nyköping. Ett överraskande stor antal besökare och ett visst genomslag i nationell media gör att det absolut är värt att fortsätta de diskussioner om social sammanhållning och integration som inleddes i augusti. Moderaterna och Sverigedemokraterna var mot.

Som kommunalråd blir man också ett slags lokal finansminister. Det gäller att hålla i pengarna. Prognosen för 2016 är ett överskott på 53 miljoner kronor.  Totalt kostar kommunens verksamhet nästan 3 miljarder så ett visst överskott är nödvändigt. Ungefär 2 % brukar man säga. Det innebär att 53 miljoner är ett ganska bra resultat. Just nu ser det dessutom ut som att kommunen inte alls ökar lånebehovet under året. Alla investeringar som gjorts under året är finansierade med egna pengar. I grunden har Nyköpings kommun en sund ekonomi.

Efter sju sorger och åtta bedrövelser återinvigdes Hjortensbergsbadet. Det som från början var en renovering har i princip blivit ett nybyggnadsprojekt. Att kostnaden blivit högre är därför inte så konstigt även om sista ordet inte är sagt i den frågan ännu. Tyvärr återstår en del garantiarbeten som drar ut på tiden.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande hösten 2010 gick det 11 tåg per dag till och från Stockholm. Från och med förra måndagen går det 17. Förutsättningarna för att pendla har blivit oerhört mycket bättre. Dessutom fattade kommunfullmäktige i december beslut om den så kalllade Mälardalstaxan där man kan åka i hela Mälardalen på samma kort. Man kan ta bussen från Arnö till tåget, tåget till Stockholm och tunnelbana till Liljeholmen på samma kort. Oerhört mycket enklare för resenärer i regionen.

Det byggs ganska mycket bostäder i Nyköping. Behovet är ännu större. Tidigare har ägardirektivet till Nyköpingshem utökats gällande nyproduktion. 1000 lägenheter ska produceras under 10 år. För att det ska vara möjligt att genomföra har kommunen köpt fastigheten Produkten på Arnö (gamla Thorsman). Det möjliggör en flytt av tekniska divisionen och en tidigare byggstart av ytterligare hyresrätter där tekniska divisionen nu ligger än planerat.

Planeringen av Ostlänken fortsätter. Nu har arbetet kommit så långt att vi kan se bilar köra omkring i Nyköping som t ex tillhör de som gör geologiska undersökningar för järnvägen. I januari hålls samråd kring ny detaljplan för resecentrum i Nyköping också. Den nya rondell som precis blivit klar i korsningen Lennings väg – Östra Rundgatan är faktiskt ett led i att bygga nytt resecentrum. När byggandet på Brunnsgatan drar igång är det viktigt att andra åtgärder som underlättar för trafiken att komma fram andra vägar är genomförda.

Vi har ett tydligt fokus på att Nyköping kan och ska fortsätta växa och att vi ska göra det på ett hållbart sätt ur alla perspektiv. Inte minst är den uppmärksamhet Nyköpingsmodellen på Nyköpings högstadium väcker också nationellt ett kvitto på att vi har vågat ta steg för ett växande men också mera sammanhållet Nyköping.

God jul och ett gott nytt år!