Det gäller att vara noga med ekonomin – även för lokaltidningen

En kommun rör sig med svindlande mycket pengar. Det gäller förstås att vara noga med hur medborgarnas pengar hanteras, men också hur man uttrycker sig kring skattebetalarnas pengar.
Först skrev lokaltidningen att badhuset Hjortensbergsbadet hade kostat ”en kvarts miljard” hittills. Helt fel, kommunen har hittills betalat ca 200 miljoner, mycket pengar men lång från en kvarts miljard. Det visade sig att tidningen inte hade koll på att kommunen inte betalar moms, vilket gör 50 miljoner. Något som inte rättats på ett tydligt sätt.
I en rubrik på lokaltidningens hemsida står det att ”Skuldberget närmar sig tre miljarder”. Det är oerhört slarvigt uttryckt. Idag har Nyköpings kommun en låneskuld på 1,5 miljard. Mycket pengar, men hälften av tre miljarder. I den kommande treårsplanen finns investeringar för ca 1,8 miljarder. I budget ska 1 miljard lånefinansieras under tre år. Vilket skulle landa på en låneskuld på 2,5 miljard. 500 miljoner från de tre miljarder lokaltidningen skriker ut i rubriksättningen på hemsidan.
Tänk om vi skulle hantera kommunens pengar på det sättet? 50 miljoner hit, en halvmiljard dit. Så slarvigt får man inte uttrycka sig. Det är tillräckligt mycket pengar som ska investeras ändå utan alla överdrifter och felaktigheter.