Företagandets möjligheter och utmaningar

På relativt kort tid har det lagts ett antal varsel i Nyköping. Gemensamt för de allra flesta företag som varslar är att det är delar av stora koncerner, ofta med beslutsfattandet långt från Nyköping. Det är alltid företag som verkar på en global, konkurrensutsatt och föränderlig marknad.

Vi måste vara förberedd på att sådant händer. Samverkan mellan Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och berörda företag gör att de flesta som drabbas av uppsägningar ganska snabbt kommer vidare till ett nytt jobb. Det vittnar också Arbetsförmedlingens chef i Nyköping om.

På gårdagens kommunstyrelsen fattade vi bland annat beslut om att fortsätta utreda måltidsproduktion och städ i egen regi. Det kan låta som att det gör att färre företag verkar i Nyköping. Vi tror att det är tvärtom. Genom att skapa en kedja från lagad mat på skolor och äldreboenden, samordnade inköp, samordnad och förmodligen upphandlad varudistribution kan flera små företag i regionen vara med och leverera varor och tjänster. Så skapas nya möjligheter för små och medelstora företag i Nyköping.