Skavstas möjligheter

Efter 2038 kommer Bromma flygplats inte att finnas kvar. Det menar Anders Sumdström som utrett flygkapaciteten i Stockholmsregionen. Det beskedet i sig har faktiskt ganska liten påverkan på Nyköping och Skavsta flygplats. Varför? Jo, Skavsta kommer att växa ändå.

Det finns några skäl till det. Skavsta är unikt i Sverige därför att flygplatsen har ett miljötillstånd för sex miljoner passagerare. Redan idag klarar Skavsta av ca 3 miljoner. 2016 förväntas antalet passagerare bli ca 2 miljoner.
Alla prognoser visar på en stadigt ökande flygtrafik i Stockhomsregionen. Därför kommer Skavstas kapacitet att behövas under alla förutsättningar. Ostlänken ska stå klar senast 2028. Det innebär att i god tid innan Brommas eventuella stängning är Skavsta försörjd med tågtrafik.
Utredningen är  160 sidor. När jag letar igenom den nämns inte med ett ord Skavstas förutsättningar att husera mer av kapaciteten och de förutsättningar som finns t ex med miljötillstånd. Detta trots att vi i kommunen tillsammans med landshövdingen och flygplatsen träffat utredarna. Det är häpnadsväckande och visar på en okunskap om Skavstas förutsättningar och en ovilja att se utvecklingsmöjligheterna. Det jobbar vi stenhårt på att förändra.