Vilken plats vill vi vara?

I går fattade kommunstyrelsen i Nyköping beslut om att genomföra något som kommer att kallas Forum för integration och social sammanhållning. Idén kom till i samband med arbetet inför Gästabudsåret 2017. Det finns egentligen inte någon nationell samlingsplats för samtal kring integration. När idén kom upp tyckte vi att erbjuda Nyköping som en arena för diskussioner om förbättrad integration och bättre social sammanhållning passade väldigt bra in på vad vi vill att Nyköping ska vara.

Det finns många aspekter på frågan. En är att attraktiva städer är städer som vågar vara utmanade och uppfattas som öppna. Jag tror att det här är ett arrangemang som är bra för bilden av Nyköping. Det är dessutom ett arrangemang som kan bidra med nödvändiga diskussioner kring hur vi kan förbättra integrationen och minska klyftorna i samhället.

Det finns förstås bra lokala exempel att lyfta fram. Nyköpings högstadium för mycket uppmärksamhet nationellt men även föreningars och ideella krafters insatser är värda att uppmärksamma. Att sprida goda idéer är en stor vinst med att samla många människor kring ett viktigt ämne.

Glädjande nog sa sex av åtta partier i kommunstyrelsen ja till att genomföra arrangemanget. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade nej.