Vad säger spåkulan om 2016?

Den återstående tiden av 2015 kan räknas i timmar. Så här års ägnas mycket av tiden åt att blicka bakåt. Summera vad som hänt under det gångna året. Jag tänkte blicka framåt mot 2016. Förutom att de knappast händer särskilt mycket under de första dagarna av det kommande året.

I februari kommer befolkningssiffrorna för 2015 från SCB. Om jag skulle gissa just nu kommer vi att bli drygt 700 fler under 2015. När jag satt i opposition och frågade kommunstyrelsens ordförande vad han tänkte göra för att uppnå målet fick jag alltid svaret att det där med 700 fler mest var en vision eller förhoppning. Jag tror att vi för andra gången under min tid som kommunstyrelseordförande kommer uppnå det målet.

Under 2016 kommer ökat bostadsbyggande vara minst lika mycket i fokus som under tidigare år. Sambandet mellan antalet invånare och skatteunderlag för kommunens verksamhet är tydligt. Fler invånare, mer skattepengar. För all del också krav på mer investeringar. Fler förskolor och inom en inte allt för avlägsen framtid ytterligare nya skolor.

Den största konsekvensen för Nyköping av höstens flyktingkris är egentligen att våra prognoser om hur mycket kommunen kommer att växa tidigareläggs. Vi är förberedda på att växa, men kommer att stöta på utmaningar i att göra det fortare än vad vad vi trott och arbetat för. Inte minst kommer antalet barn i skolan att öka. Bättre resultat, en ekonomi i balans och en växande verksamhet måste vi arbeta stenhårt med under nästa år också.

Arbetet med resecentrum och Ostlänken kommer att gå in i en ännu mer intensiv fas. Planläggningen av resecentrumområdet drar igång. Förhandlingen med staten om medfinansiering av Ostlänken startar i februari.

Inga nya frågor för Nyköping direkt. ”Politik är som borrande i hårda brädor” som Weber lär ha sagt. Sen kommer badhuset att bli klart under 2016.