Det finns jobb

Igår var jag på Arbetsförmedlingen och fick bland annat information om de åtgärder regeringen beslutat om ska införas som traineeplatser, utbildningskontrakt och extratjänster inom välfärden. Vi blev också informerade om arbetsmarknadsläget i regionen.

Enkelt uttryckt: antalet lediga jobb ökar. Antalet arbetslösa minskar inte. Så när ledarsidan i dagens SN säger att det krävs fler jobb för att det ska vara någon idé att utbilda stämmer inte det. Problemet är och har varit under ganska lång tid att de lediga jobben inte matchas av de arbetslösas kompetens. Därför är utbildning viktigaste insatsen.

Det absolut viktigare lokalt för att antalet jobb ska öka är att befolkningen i arbetsför ålder ökar. Detta bland annat för att service- och tjänstesektorn men även den offentliga servicen efterfrågas mer när vi blir fler.