Satsning för att minska försörjningsstöd

Igår på kommunstyrelsen hade vi verksamhetsuppföljning för innevarande år. Något som sticker ut för 2015 är ett ökat försörjningsstöd. Ungefär 12 miljoner kronor mer än budgeterat. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att lägga mer resurser på handläggning så att varje individ får mer stöd att komma ur sitt beroende av försörjningsstöd från kommunen.

Det här är något som vi diskuterar inför 2016 i det budgetarbete som görs nu. För att det här ska komma igång så snabbt som möjligt väljer vi att redan nu förstärka socialtjänstens handläggning. Verksamheten har i uppdrag att se över hur det kan göras och dra igång med att rekrytera personal.