Det kommer att vara lite besvärligt ibland

I dagarna drar ombyggnationen av sista delen av Östra Storgatan igång. Något som oppositionen i Nyköping varit mot. Jag tror att det är nödvändigt och bra och kommer att bli ytterligare ett lyft för Öster. Ombyggnationen kommer att genomföras i dialog med fastighetsägare och näringsidkare.

Under sommaren har det skrivits i lokaltidningen om ombyggnationen av Västra viadukten. Först byttes alla VA-ledningar ut för att alla nödvändiga arbeten i området skulle göras på en gång. Just nu pågår själva rondellbygget.

Självklart blir det störningar av omfattande arbeten. Arbeten som är nödvändiga för att Nyköping ska kunna fortsätta växa.

Jag kan dessutom avslöja en hemlighet; det kommer att bli många fler ombyggnationer som gör att gator kommer att stängas av och att trafiksituationen blir besvärlig på en del ställen. Inte minst när ett nytt resecentrum ska byggas. Det är på något sätt priset av att vara en stad som växer.