Besöksnäringens viktigaste investering

Länsstyrelsers beslut är ett kärt diskussionsämne bland lokalpolitiker. Inte minst när staten har synpunkter på var det byggs. Just nu kan Nyköping göra gemensam sak med Norrköpings kommun angående byggandet av en ny berg- och dalbana på Kolmården.

Kolmårdens djurpark med ca 550 000 besökare per år är en avgörande kugge i att omsättningen för företag inom besöksnäringen ska växa även i Nyköping. De största investeringar som görs inom denna näring för Nyköpings del är ett nytt Bamses Värld och även investering i en ny berg- och dalbana.

Just byggandet av berg- och dalbanan har på formella grunder stoppats av länsstyrelsen i Östergötland. Det finns säkert skäl till det. Min kollega i Norrköping, Lasse Stjernkvist, hade en tänkvärd fundering kring det. Kolmårdens investeringar handlar om ett antal hundra nya jobb i Norrköping. Vanligtvis tittar både kommuner och länsstyrelser på sysselsättningseffekter. Då handlar det ofta om traditionella jobb om man kan kalla det för det. Industri till exempel. Hur många jobb blir det på SSAB? Här tänker vi inte i de banorna.

Här handlar det uppenbarligen om en investering som kommer att generera arbetstillfällen både i Norrköping och Nyköping. Då blir faktiskt byggandet av en berg- och dalbana i Norrköping också en näringspolitisk fråga för Nyköpings kommun. Inte bara någonting skojigt som byggs för att turister ska ha roligt i någon minut.