Bostadspolitik.nu

Igår lade regeringen fram förslag för ökat bostadsbyggande. Presentationen finns på regeringens hemsida. I Nyköping byggs ganska mycket, framför allt fler hyresrätter än på många år. Det är klart att ett stöd till byggnation av mindre lägenheter skulle påverka Nyköping positivt.

Det är inte alltid så enkelt med att säkert veta vad konsekvenserna blir av subventioner. Rent allmänt måste man säga att alla typer av subventioner; RUT, ROT, sänkt restaurangmoms och även subventioner av byggnation leder förr eller senare till att priserna stiger.

Kan marknaden ta ut ett pris kommer marknaden att göra det oavsett hur reglerna ser ut. Inga subventioner är bättre än några andra. Att regeringen byter fokus från renovering (ROT) till nybyggnation är i grunden bra. Just nu tror jag att det är väldigt svårt att säkert veta effekterna på lång sikt.