Några ord om skolan i Nyköping

Nyköpings kommunala skola blev enligt Lärarförbundet årets skolkommun i Sörmland 2014. I Sveriges kommuner och landstings så kallade öppna jämförelser rankas Nyköping på plats 102 av 290 kommuner från att för fem år sedan legat bland de sämsta 30. Det är fortfarande inte tillräckligt men går åt rätt håll.

I bokslutet för 2014 redovisar skolan, från förskola till gymnasium, ett underskott mot budget på 40 miljoner. Har skolan för lite resurser? Det kan alltid diskuteras. Låt mig konstatera en sak: så länge jag varit med och styrt i Nyköpings kommun har förskolan och grundskolan tillförts ytterligare 157 miljoner per år att röra sig med. De senaste två budgetarna 2014 och 2015 har förskolan och grundskolan fått ett tillskott på totalt 107 miljoner per år. Det är en ökning på nästan 13 % de senaste två åren.

Vår utgångspunkt är och har alltid varit att de ökade resurser kommunen får när vi växer ska gå till välfärden, äldreomsorgen och skolan. Alla verksamheter måste dock hålla sin budget. Skolan måste diskutera verksamhetsutveckling, inte ekonomi, därför är det oerhört viktigt att varje verksamhet håller sin budget.