Betygen – till slut

Jag hade tänkt skriva ett blogginlägg om betygen tidigare i veckan. Det blev aldrig av. Sen dök kompromissen mellan regeringen och oppositionen om möjligheten till försök för 100 skolor i åk 4 om man anmäler sig frivilligt.

Ytterst bör förstås rektorer och lärare få uttala sig, men som representant för huvudmannen Nyköpings kommun måste jag säga att ett experiment med fjärdeklassare tänker jag inte förespråka i Nyköping. Jag tror väldigt få lärare och rektorer vill ha några experiment. Jag är säker på att de flesta vill ha mer arbetsro. Jag har inte träffat en enda lärare eller rektor vare sig i kommunala  skolor eller friskolor som mest av allt efterlyser möjligheten att sätta betyg tidigare.

Egentligen borde jag inte ens bry mig om att blogga om den här frågan. Det stora problemet är nämligen att det inte finns tydliga forskningsresultat som visar att det här är en bra åtgärd. Alltså borde skolpolitiker och självklart personalen i skolan ägna sig åt annat än att just diskutera en åtgärd som nästan ingen tror ger resultat.