“Miljonpengarna har gjort skillnad för många föreningar”

Har precis läst igenom utvärderingen av de insatser vi gjort för föreningslivet. Totalt har 6 miljoner kronor avsatts för att föreningar ska kunna satsa på att rekrytera fler medlemmar och på att renovera lokaler och anläggningar.

Det finns många siffror i utvärderingen. T ex har 84 föreningar fått bidrag. Det är inte alltid lätt att se effekterna så tydligt, vilket kan vara en brist. Dock är slutsatsen från projektet glädjande. I sammanfattningen kan man bland annat läsa att “miljonpengarna har gjort skillnad för många föreningar” och att “föreningar som genomfört satsningar på ökad rekrytering har fått ny energi och många föreningsbyggnader har fått ett längre liv genom upprustning”. Det är ganska bra tycker jag.