Att försvara de demokratiska värdena

Att terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo är det värsta dådet mot tryckfriheten sedan andra världskriget är nog ganska oomtvistat. Under helgledigheterna har ett antal bränder i moskéer i Sverige hänförts till misstänkta mordbränder. Det är, också utan tvekan, ett allvarligt angrepp på religionsfriheten.

Det hoppfulla är reaktionen mot den här typen av händelser. Människors spontana handlingar till stöd för våra demokratiska rättigheter oavsett om det sker på Twitter eller via solidaritetshandlingar som att krama Eskilstuna. De demokratiska värdena sitter förhoppningsvis så djupt att sådana här händelser bara stärker.