Budget innebär också att välja

Några minuter före midnatt tisdag den 11 november avslutades kommunfullmäktiges sammanträde i Nyköping. Då hade budgeten för 2015 klubbats igenom. Det absolut viktigare med den var att vi tack vare en god ekonomisk utveckling för Nyköping kunde satsa ytterligare nästan 100 miljoner på förskola, skola och äldreomsorg.

Oppositionen opponerade sig förstås och påstod sig ha mer pengar till allt och till att göra fler saker som kostar mer pengar för mindre än i det liggande budgetförslaget. Det tillhör spelet. Det som Moderaterna framför allt är svaret skyldiga är vilka prioriteringar man faktiskt vill göra. Vid utgången av 2016 är kommunens låneskuld prognostiserad att vara 2,1 miljarder. Mycket pengar men nödvändigt för att kommunen ska kunna göra de investeringar som krävs för en god välfärd.

I valrörelsen räknade Moderaterna fel med ungefär 1700 gånger när de gick ut med påståenden om kommunens låneskuld. Idag kan de inte tala om vilka framtidsinvesteringar de vill prioritera bort, vad som är en lämplig investeringstakt och hur stor de tycker att låneskulden ska vara. Det är oseriöst.

Den rödgröna majoriteten är glasklara med våra prioriteringar. Mer resurser tillförs välfärden. Vi vill och kommer att prioritera investeringar i skolor och i ett framtida resecentrum. Där ligger också behovet av upplåning till största delen. Vilka skolor eller förskolor som inte ska byggas eller renoveras eller om man inte vill investera kring Ostlänken vägrar Moderaterna att tala om.