Dagens förslag: Satsa på skolbiblioteken

Läsandet är grunden för att lyckas i skolan. I Nyköpings kommun görs mycket jobb med tidiga åtgärder för att främja läsandet.

Vi vill nu investera i skolbiblioteken för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i Nyköpings kommun. Alla skolbibliotek ska utrustas för att främja ungas läsning och för att likvärdiga förutsättningar ska finnas i hela kommunen.

För att utöka öppettider på skolbiblioteket vill vi pröva om traineeplatser i skolbiblioteken kan användas för att se till att tillgängligheten till våra skolbibliotek blir ännu bättre. Lokalt har vi via det som kallas Centrum för ungdomspraktik både praktikanter och så kallade trainees som kan vara med och bidra till att förbättra tillgången till skolbiblioteken. Det ser ganska olika ut idag på våra skolor i Nyköping.

Vi vill också satsa på kompetensutvecklingsinsatser inom läslärning för förstelärare på alla låg- och mellanstadieskolor. Det finns många goda exempel på hur man arbetar med läsning och vi vill försöka förbättra möjligheten att sprida dessa.