Socialdemokraternas valmanifest

Politik hänger ihop. Det har jag skrivit förut. När vi strävar efter mindre barngrupper i förskolan och fler speciallärare i de yngre årskurserna är det förstås bra om den politik en framtida regering tänker föra hänger ihop.

För Nyköpings kommuns del innebär Socialdemokraternas valmanifest bland annat detta:

5,7 miljoner per år till maxtak på femton barn för de yngsta barnen i förskolan

11,1 miljoner per år till mindre klasser i F-3

2,8 miljoner till fler speciallärare i F-3

19,3 miljoner per år till att investera i lärare och löner

3,3 miljoner till sommarskola och läxhjälp till alla

Det gör nog en del skillnad vilken regering vi får.