Ungdomsbostäderna måste fram

I fredags hade jag och Carl-Åke Andersson, ordförande i Bygg- och tekniknämnden, pressträff och presenterade vårt förslag för att det ska byggas ungdomsbostäder i Nyköping.

Vi tror att det genom att anvisa mark eller en fastighet som vi pekar ut för byggnation av ungdomsbostäder kan få byggbolag att bygga det vi efterfrågar. Med en vecka kvar till valet kommer vi fortsätta presentera förslag för att utveckla Nyköping. Jag noterar att vi i Nyköping ställs mot ett alternativ som tycker att det görs för mycket i Nyköping. Det tycker jag är ett enkelt vägval.