De första tågen ska rulla till Nyköping

Våra förslag till utveckling runt Skavsta och Ostlänken:

  • De första tågen på Ostlänken ska rulla till Nyköping och Skavsta.

Vi ska ligga så långt fram i planeringen att vi är beredda för Trafikverkets beslut att sätta igång byggandet. Nyköpings kommun ska prioritera resurser för planering både av resecentrum ute vid Skavsta och inne i Nyköping. Vi räknar med att vara igång i Nyköping 2017.

  • Skavsta Access – företag, kommun och region samarbetar för fler avgångar

För att öka Skavstas attraktivitet är det viktigt att arbeta för att fler ska trafikera flygplatsen. Givetvis arbetar flygplatsbolaget med det men även kommunen, regionen och näringslivet måste engagera sig i flygplatsens utveckling. Därför vill vi bidra med 150 000 kr per år i tre år för att arbeta med det som kallas Skavsta Access.

  • Nya företagsetableringar – Företagspark kring Skavsta

Ostlänken men även investering i ny infart har givit mycket bra möjligheter till företagsetableringar i området. Vi är beredda att tillsammans med andra aktörer, men även flygplatsbolaget, titta på att tillsammans utveckla Skavsta som företagspark.