Dagens förslag: Ny lekplats i centrum

I Socialdemokraternas framtidskontrakt för Nyköping är utvecklingen av stadskärnan och centrum en viktig del. Redan idag görs förbättringar för gång- och cykeltrafiken genom ombyggnation av Östra Storgatan. En viktig mötesplats i centrum är lekplatser. Vi vill att många människor ska röra sig i ett livligt centrum. Det gynnar stadskärnans utveckling och handeln.

Nyköping saknar idag en lekplats i stadskärnan. Vi vill se till att det byggs en ny central lekplats. Den kan till exempel lokaliseras i parkdelen av kvarteret Åkroken där den ena delen kommer att bebyggas med bostäder.

Östra Storgatan byggs om nu. Nästa steg måste bli utvecklingen av Stora Torget men även de fortsatta planerna från stadsbron till torget utanför Nicolaiskolan. Just nu arbetar kommunen med en detaljplan för Nicolaiområdet där fler verksamheter planeras in för att området ska få mer liv även utanför skoltid.