Två beslut för en bättre skola för alla och årets skolkommun

Mandatperioden är inte riktigt över ännu. Igår hade vi sista kommunstyrelsen innan valet. Bland annat fattades två beslut som rör skolan. Ett för grundskolan och ett för gymnasieskolan.

I bokslutet för 2013 satte majoriteten av 10 miljoner för åtgärder som ska förbättra resultaten i skolan i Nyköping. Pengarna är tillgängliga att söka för alla skolor i Nyköping oavsett huvudman.

Igår beslutade vi att sätta av totalt ca 6,5 miljoner kronor. Ett projekt på högstadiet där man ska jobba riktat mot barn som har hög frånvaro för att få dem att gå till skolan och följa upp att de också fullföljer sina studier.

På gymnasieskolan startar ett pedagogiskt projekt med inriktning att höja meritvärdena. Vi har under lång tid sett att Nyköpings gymnasiums meritvärden är lägre än riksgenomsnittet och lägre än de borde vara för en kommun som Nyköping. Linköpings universitet har gjort en studie om orsakerna och med det som utgångspunkt startar nu ett arbete för att höja meritvärdena.

Dessutom vill jag gratulera alla lärare, personal och skolledning i Nyköpings kommuns skolor som sett till att Nyköping blivit årets skolkommun i Sörmland utsedda av Lärarförbundet.

Som sagt, mandatperioden är inte riktigt slut, några bra beslut har vi kvar att fatta även under denna period.