Dagens nyhet – Vita jobb

Dagens pressmeddelande om vita jobb i Nyköping:

Socialdemokraterna i Nyköping vill införa en modell för vita jobb i Nyköpings kommun under nästa mandatperiod. Det innebär att i de upphandlingar kommunen gör ska alla leverantörer omfattas av kollektivavtalsenliga villkor. Ett antal kommuner, främst Malmö, har prövat modellen med lyckat utfall.
Socialdemokraterna är övertygade om att detta skapar bättre förutsättningar för företag att konkurrera på lika villkor och att Nyköpings kommun ska göra sunda affärer som är bra såväl för företagare, kommun och arbetstagare. Lagen om offentlig upphandling ger kommuner långtgående möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Exempelvis praktikplatser vid byggnation och åtgärder för att minska arbetslöshet i samband med upphandlingar.

– Arbete med sunda upphandlingar i andra kommuner har visat att vi med offentlig upphandling kan motverka lönedumpning och främja goda sociala villkor på arbetsmarknaden, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.