Dagens insändare om vår jämställdhetspolitik

Här kommer den insändare som publicerades i dagens Södermanlands Nyheter:

En jämställd kommun

Målet för oss socialdemokrater är att Nyköping ska vara en jämställd kommun.  Av det enkla skälet att jämställdhet är en fråga om rättvisa. Därför ska jämställdhetsperspektiv finnas med från planering till genomförande och uppföljning i all kommunal verksamhet.

De som bor, vistas och verkar i Nyköpings kommun ska veta att här finns medvetenhet, kunskap och vilja till jämställdhet vilket innebär att kvinnor och män, pojkar och flickor under livets alla skeden ges ett likvärdigt och bra bemötande och service, utbildning, vård och omsorg på lika villkor. Som arbetsgivare har kommunen ett betydande ansvar att verka jämställt.

I Nyköping har jämställdhetsarbetet påbörjats men ännu återstår en del innan vi kan säga att kommunen i all verksamhet riktad mot oss som bor här eller som arbetsgivare fullt ut fungerar jämställt. För att nå dit fordras en politiskt medveten satsning som vi är beredda att göra.  Detta vill vi ska ske genom att det påbörjade jämställdhetsarbetet nu övergår i strategisk jämställdhetsintegrering innebärande att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen. Analys som svarar på frågan vem får vad av kommunens gemensamma resurser, på vilka villkor och varför behöver följas av utbildning, utveckling och kvalitetssäkring i kommunens alla verksamheter, från kommunledning till kommunens alla medarbetare.

Jämställdhet är en stark röd tråd i hela vår politik därför vill vi se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv i kommunens alla beslut på alla nivåer från investeringsbudget till fördelning av lokaltider för lek och idrott för pojkar och flickor och allt däremellan som kommunen servar sina medborgare med. Vår ambition är ett jämställt och därmed ett ännu bättre Nyköping där vi kan bo och trivas.

Urban Granström (s)

kommunstyrelsens ordförande

Christina Södling

ordförande (s) i Nyköping