Bostadsbyggande – inte för sista gången

I varje diskussion och debatt jag varit med hittills har bostadsfrågan diskuterats. Det har byggts mer än någonsin i Nyköping under den här mandatperioden. Mer måste göras.

Här hänger förstås den politik som förs på nationell nivå ihop med vilka möjligheter vi har lokalt. Trots stora problem för hyresrätten som upplåtelseform har det påbörjats mer än 350 hyresrätter under den här mandatperioden. (Ganska många har färdigställts också)

Nu har Socialdemokraterna på nationell nivå lagt en rad förslag som underlättar i Nyköping.