Mellanvårdsboende i Nyköping

Idag har jag haft pressträff tillsammans med Jacob Sandgren (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden samt Greger Tidlund (S), landstingsråd. Vi presenterade förslag om mellanvårdsboende i Nyköping. Ett samarbete mellan landstinget och kommunen där vi vill, om vi vinner valet, inrätta ett antal så kallade mellanvårdsboendeplatser,

En gemensam utmaning för kommuner och landsting är människor som är utskrivna från landstinget men inte tillräckligt friska för att klara sig hemma eller inte egentligen har behov av äldreomsorg under en längre tid.

En berättelse jag hört är en cancersjuk kvinna vars behandling var färdig men hon inte kände sig tillräckligt bra för att klara sig hemma. Då behövs en annan form av vårdplatser än de som finns idag. De vill vi tillsammans med landstinget i Sörmland inrätta bland annat i Nyköping.