Tågen måste gå som tåget

Nu på förmiddagen träffade jag några pendlare tillsammans med trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S). Han hade med sig Socialdemokraternas förslag till förbättring av tågtrafik och underhåll av järnväg. Ytterligare tio miljarder till järnvägsunderhåll samt bättre statlig kontroll över de pengar som läggs på underhåll var budskapet.

Förutom det pratade vi också om Ostlänken och dess betydelse även om trafikstarten ligger några år fram i tiden. Det är oerhört viktigt att planering och genomförande går fort. Det händer just nu.

Fler avgångar är viktiga och redan från 2017 när Citybanan i Stockholm är klar ska trafiken till och från Nyköping förbättras. I ett regionalt samarbete mellan länen i Mälardalen kommer ytterligare tre avgångar mellan Nyköping och Stockholm. Det innebär totalt sjutton avgångar, vilket ger oss halvtimmestrafik på morgon och eftermiddag och avgångar varje timme där emellan.

En oerhört viktig satsning på tågpendlingen i Mälardalen och oerhört viktigt för Nyköping.