Satsning på kulturskola i Nyköping

Idag har jag haft pressträff tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla-Karin Danielsson och Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cajsa Widqvist där vi presenterat förslaget om att inrätta en kulturskola i Nyköping under nästa mandatperiod.

Utgångspunkten är att det finns ett stort antal barn och unga som deltar i den frivilliga musikundervisningen inom musikskolans ramar. Det finns många som utöver andra konstformer, drama och dans exempelvis, inom föreningslivet. På Nyköpings högstadium där alla elever väljer en profilinriktning har många valt exempelvis musik, dans, drama eller skapande.

Vi vill skapa ett paraply för barn och ungas kulturaktiviteter där kommunen tillsammans med föreningslivet breddar utbudet för att fler barn och unga ska hitta något meningsfullt att göra på fritiden.

Det allra första som måste göras är att faktiskt fråga så många som möjligt vad man är intresserad av. Jag är helt övertygad om att ett bra samarbete mellan kommun och föreningsliv kommer att aktivera ännu fler inom t ex musik, drama eller andra former av skapande. Det vill vi göra nästa mandatperiod.