Rätt många mil rör

Jag var ute på några studiebesök under eftermiddagen. Lite småblåsigt men soligt och fint att vara ute en del till skillnad från det vanliga kontorssittandet. Bland annat åkte vi ut och tittade på bygget av den nya överföringsledningen för vatten och avlopp som går från Sjösa öster om Nyköping till Vålarö.

Längs kusten finns många så kallade enskilda avlopp av varierande kvalitet. Därför är anslutande av fastigheter till kommunalt vatten och avlopp där avloppet går direkt till reningsverket en otroligt viktig miljöinvestering. Vi vet mer eller mindre att det finns avlopp som går rakt ut i Östersjön. Den här investeringen är den största miljöinvestering som gjorts i Nyköping någonsin.

10178065_10203667179584775_2069168256_n

Just nu grävs ungefär 50 meter     rör ner varje dag. Det varierar förstås beroende på markförhållanden. 2017 ska hela ledningen vara klar.

Röret märkt med en blå rand är vattenledningen. Röret märkt med en brun rand är logiskt sett…