Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Nyköpings högstadium har öppnat

Jag hade förmånen att vara med och inviga den nya högstadieskolan i Nyköping. För två år sedan tog vi första spadtaget, eller rättare sagt, första pålen kördes ner i marken. I går kom eleverna. Entusiasmen bland personalen är påtaglig.

Det är med stora förhoppningar och stort förtroende för våra duktiga lärare som jag ser fram emot att följa arbetet med att ge våra barn och unga en bra start i livet.

 

Skol

19,3 miljoner till skolan i Nyköping

Det vill säga om Socialdemokraternas utlovade satsning på 3,5 miljarder per år blir verklighet. Så hänger det ihop. Under den här mandatperioden har lärarna i Nyköping fått nästan 16 % i löneökning. Vi har inte uttryckligen lovat mer pengar till ökade lärarlöner lokalt. Det är svårt att göra. Vi måste också titta på utrymmet i kommunens budget.

Idag var Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg och jag på besök på en skola i Nyköping. Även om vi gör vad vi kan för att satsa på skolan i Nyköping krävs hjälp från alla nivåer. Politiska beslut hänger ihop. Vi satsar på skolan i Nyköping men med en S-ledd regering kommer ca 19 miljoner kronor till i Nyköping.

Det kan t ex innebära satsningar på fler specialpedagoger, utökade satsningar på lärarnas löner. Om vi satsar den 19 miljonerna på lärarlönerna innebär det ytterligare ca 2,5 % i löneökning utöver vad vi lägger lokalt.

Satsning på kulturskola i Nyköping

Idag har jag haft pressträff tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ulla-Karin Danielsson och Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cajsa Widqvist där vi presenterat förslaget om att inrätta en kulturskola i Nyköping under nästa mandatperiod.

Utgångspunkten är att det finns ett stort antal barn och unga som deltar i den frivilliga musikundervisningen inom musikskolans ramar. Det finns många som utöver andra konstformer, drama och dans exempelvis, inom föreningslivet. På Nyköpings högstadium där alla elever väljer en profilinriktning har många valt exempelvis musik, dans, drama eller skapande.

Vi vill skapa ett paraply för barn och ungas kulturaktiviteter där kommunen tillsammans med föreningslivet breddar utbudet för att fler barn och unga ska hitta något meningsfullt att göra på fritiden.

Det allra första som måste göras är att faktiskt fråga så många som möjligt vad man är intresserad av. Jag är helt övertygad om att ett bra samarbete mellan kommun och föreningsliv kommer att aktivera ännu fler inom t ex musik, drama eller andra former av skapande. Det vill vi göra nästa mandatperiod.

Valuppdatering

Utmanar mig själv. Varje dag fram till valet ska bloggen uppdateras. Titta in här för senaste nytt! Titta på regelbundenheten så ser du vilken utmaning det är.

Idag är det lite kommunjobb. Vi har en övning som kallas Samspelet där politiker och tjänstemän från kommunen möter företagare för att diskutera hur vi ska bli ännu bättre på att lösa företagares utmaningar i Nyköping.

Det är också en viktig valfråga förstås. Under förra mandatperioden med borgerligt styre var Nyköping nere på 203:e plats i Svenskt Näringslivs ranking. Just nu är vi på 107:e. Tyvärr ett steg bakåt från den 92:a plats Nyköping klättrade till efter de borgerliga åren. Nu tar vi nya tag.

Titta in i morgon igen.

En cykelrunda som sammanfattar mandatperioden

Att bara ta en cykeltur är inte särskilt roligt. Motionera måste man dock och just nu görs det lämpligast på cykel. Ska det bli något av det för min del kan det vara bra att en målsättning med cykelrundan. Den här gången blev det att cykla runt och kolla in lite av vad som händer i Nyköping. Samtidigt blir det en sammanfattning av vad som hänt under den här mandatperioden när vi nu är drygt fem veckor från ett val.

Snart startar skolan och då invigs Nyköpings nya högstadieskola, komplett med vindkraftverk på taket och eget observatorium:

IMG_0981

Nyköpings Tennissällskap på den tiden drabbades hårt när den gamla hallen rasade för några år sedan. Nu har ideella krafter i en ny tennisklubb med en borgen från kommunen sett till att det nu finns en ny hall i Nyköping:

IMG_0982

Även på Rosvalla området finns den nya sporthallen som ju egentligen är tre nya hallar framför allt för ungdomsidrotten. Den är redan fullbokad både av skolor, ungdomsföreningar och för en hel del spännande arrangemang under hösten:

IMG_0984

Hamnen invigdes i juni och var redan tidigare välbesökt men uppskattas ännu mer efter renoveringen:

IMG_0985

I september invigs ett nytt äldreboende. Det är utformat med hjälp av framför allt de som arbetar inom omsorgen i Nyköping. Myntan ersätter till största delar platser som i dag är utdömda av arbetsmiljöskäl:

IMG_0986

Sist på rundan, något andfådd, och kortet är taget i farten, har första delen av ombyggnationen av Östra Storgatan färdigställts. Bland annat är det en satsning för att underlätta för gång- och cykeltrafik:

IMG_0987

 

En reflektion efter sommaren

Alldeles strax drar valrörelsen igång på riktigt. Utspel och opinionsundersökningar kommer att dugga tätt under den dryga månad som återstår innan valen till kommun, landsting och riksdag. Jag kommer förstås, tillsammans med mina partikamrater i Nyköping, jobba hårt för att vinna valet såväl här i Nyköping som till landsting och riksdag. Trots opinionsundersökningar vet jag bara en sak; vi har ingen aning om hur det kommer att gå lokalt. Det gäller att jobba.

Under en ganska lugn sommarmånad i kommunpolitiken har världen runt omkring oss varit allt annat än lugn. Oroligheterna i Ukraina där ryska separatister påhejade av Putin försöker bryta sig loss från Ukraina påminner om att det säkerhetspolitiska läget i Europa är allt annat än stabilt. Jag är den förste att erkänna att jag inte kan särskilt mycket om försvars- och säkerhetspolitik. Ofta är min ryggmärgsreaktion att försvaret kan man alltid spara på. Så enkel är det kanske inte. Det visar, tycker jag, att politik sällan är så enkelt som man tror.

Konflikten mellan Israel och Palestina engagerar. Den enkla analysen är förstås att båda parter har ett ansvar att hålla överenskommelser om vapenvilor och att respektera internationell lag och rätt. Den starkare parten har alltid ett moraliskt ansvar att agera på ett sätt som underlättar lösningen. Det gör knappast Israel. Även om Israeliska myndigheter hävdar att Hamas använder skolor för att bädda in vapen är det ingen ursäkt för att FN-skolor jämnas med marken.

Konflikten mellan Israel och Palestina kompliceras också av att allt för många blandar ihop de stridande parterna med religion eller folk. Att judar i Sverige attackeras är horribelt. Det finns inget kollektivt ansvar för Israels agerande. Det är min korta och allt för enkla analys av världsläget.

Poängen inför valen i september är att läget i omvärlden förstås är mer komplicerat än vi vill tro. Utan några övriga jämförelser är så väl det lokala som nationella och internationella oftast mycket mer komplicerat än vid en första anblick. Det kan vara värt att komma ihåg inför valet när vårdpartier, Sverigedemokrater eller andra föreslår enkla lösningar på komplicerade problem.

Fyra år har gått och det hållbara Nyköping växer

Publicerar den debattartikel de rödgröna kommunalråden i Nyköping har inne i Södermanlands Nyheter idag:

I september är det val. En mandatperiod är snart över. Mycket har hänt under dessa fyra år. Vi började mandatperioden med att inrätta tre stycken utskott: integration, personal, miljö och folkhälsa. Syftet med utskotten var att sätta igång ett långsiktigt, strategiskt och målinriktat arbete inom dessa viktiga politiska områden. Vidare inrättade vi en nämnd bestående av Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad – där vi ville tydliggöra att arbetsmarknad och integration inte ska ses som ett verksamhetsområde för socialtjänsten utan snarare för vuxenutbildning och Campus Nyköping.
 
När vi nu tittar tillbaka ser vi att det är på just dessa fyra områden det blivit process och utveckling. Integration har nu en tydlig plattform på alla områden i kommunen. Att alla ska ha rätt till heltid samt att kommunstyrelsen följer upp det strategiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna är stora steg framåt i personalpolitiken. Flera miljösatsningar har gjorts på maten, energin, planarbetet, skolorna och fastigheterna samt trafiken och kollektivtrafiken. Folkhälsan har lyfts fram genom satsningar på kommunala servicekontor i utsatta bostadsområden. Ett centrum för ungdomspraktik har startats på Campus Nyköping så att alla unga ska få utbildning, praktik eller arbete.
 
Ett eftersatt underhållsbehov, en halverad kommunal skola och en växande äldreomsorg har varit stora utmaningar. Utmaningar som vi vågat möta och ta oss an. Dels genom investeringar och dels genom kvalitets- och effektiviseringsarbete. Detta hade inte gått utan alla 3960 kommunanställda medarbetare som gör ett fantastiskt arbete.
 
Fyra år har gått. Vi har på många sätt fått ett nytt Nyköping. Ostlänken är på väg. Inflyttningen och bostadsbyggandet är större än på mycket länge. Fler än 600 nya bostäder varav fler än 200 hyresrätter har tillkommit på ett flertal platser och fler är på väg. Nyköpingsborna är mycket nöjda med sin hemtjänst och ansökningarna till den kommunala skolan ökar. I augusti öppnar den nya högstadieskolan och i september är det dags för inflyttning på nya äldreboendet Myntan. Hamnen är nyrenoverad och i oktober står Ö. Storgatan klar.
 
De offensiva satsningarna har också resulterat i att Nyköpings kommun för första gången nått målet att växa med 700 invånare under ett år. För att fortsätta den positiva trenden kommer fler framåtsyftande beslut att krävas under de närmaste åren. Det arbetet är inte färdigt.
 
S, MP och V vill tacka Nyköping för den här mandatperioden. Det har varit en förmån att få leda Nyköpings kommun. Nu hoppas vi på lite sommarledighet med mycket sol. I augusti är vi tillbaka och då är det dags för valrörelse. Vi vill uppmana alla Nyköpingsbor att ställa krav på de politiska partierna att berätta om sina politiska visioner för framtidens Nyköping. I gengäld hoppas vi att Nyköping tillhör de kommuner med högst antal röstande i valet i höst.
 
Trevlig sommar, Nyköping – vi ses i valbodarna i augusti!
 
Urban Granström (S)
Malin Hagerström (MP)
Jonas Hultberg (MP)
Nicklas Franzén (V)
 

 

Marknadshyrans frälsning?

Under den här veckan har byggandet av ca 160 hyresrätter i Nyköping haft officiell start. Något som om man läser den nationella debatten måste liknas vid att humlor flyger. Jag antar att intressenter i frågan om marknadshyror som lösning på alla problem för byggandet av hyresrätter kommer att diskuteras av diverse intresseorganisationer i Almedalen. Jag kommer inte att vara där.

I lokaltidningens reportage om några av de nya hyresrätterna konstateras mycket riktigt att det inte är billigt att hyra en ny lägenhet. Det är nästan alltid billigare att köpa sitt boende. Något som alla givetvis inte kan. Skatteregler och regler för avdrag av räntor gör att det skiljer sig rätt rejält att bo i en hyresrätt jämfört med en bostadsrätt.

Marknadshyror då? Teorin är att bara byggare får ta precis vilken hyra de vill som kunden vill betala skulle det byggas fler hyresrätter. Det är ett Stockholmsfenomen. Eller åtminstone ett storstadsfenomen. De hyresrätter som byggs i Nyköping just nu får hyror som mycket väl ryms inom det nuvarande systemet. Dessutom går det inte att ta ut högre hyror även om man skulle få ta ut hur mycket man vill. Marknaden ser inte ut så i Nyköping. Betänk att väldigt många av Sveriges 290 kommuner har ett mycket sämre marknadsläge än Nyköping.

Nej, marknadshyror löser inte problemet med att det byggs hyresrätter i den överväldigande majoriteten av Sveriges kommuner. För Nyköping är det en icke-fråga.

160 nya hyresrätter nästa år

En av de viktigaste frågorna vi gick till val på 2010 var att se till att det byggs fler hyresrätter i Nyköping. Mellan 2011 – 2013 påbörjades 205 hyresrätter i Nyköping enligt statistik från kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Under den här veckan har jag varit med och tagit första spadtag i ena fallet och haft en uppstartsceremoni i det andra fallet för totalt ungefär 160 nya hyresrätter i Nyköping. Nedan tillsammans med representanter från PEAB och Nyköpingshem i kvarteret Förrådet. Där byggs framför allt många mindre lägenheter.

20140625_101648

 

Framöver behöver det byggas i genomsnitt mer än 100 nya hyresrätter varje år inom överskådlig framtid. Det är antagligen i underkant dessutom. Ska vi lyckas med det i Nyköping krävs också en aktiv politisk ledning som driver på för att dessa hyresrätter ska komma till.

Det kan göras på flera sätt. En aktiv markpolitik som ser till att byggare bygger hyresrätter. Genom ägardirektiv till kommunens bostadsbolag som nu planerar för 70 lägenheter varje år. Men också generellt genom att planera för möjligheten att bygga fler bostäder.

 

 

Vem är “En av oss” eller en av de andra

Jag har av olika anledningar hunnit läsa en del senaste veckan. Snart tre år efter massakern på Utöya har jag läst advokat Geir Lippestads bok om sin tid som försvarare till Anders Behring Breivik men även Åsne Seierstads bok “En av oss” som handlar om terrordådet och offren.

Fredag 22 juni satt jag i en bil mellan Piteå och Skellefteå på eftermiddagen. På Twitter och på nyheterna på radion följde vi nyheterna om ett bombdåd i Oslo. Strax efter halv sex började rykten ta fart om att någonting hände på AUF:s läger på Utöya. Nästan i realtid kunde man följa det fruktansvärda som hände.

I efterdyningarna av händelserna 22 juni diskuterades förstås vad det här terrorattentat var för någonting. Vilket ansvar bar högerextrema krafter i Norge och i Sverige som gjorde att någon kunde rättfärdiga ett attentat som tog 77 människors liv.

I EU-parlamentsvalet rycker främlingsfientliga, nationalistiska och även nynazistiska partier fram. Nynazistiska NPD fick 1 % av rösterna i Tyskland. Gyllene Gryning går framåt i Grekland. Jobbik i Ungern. Front National i Frankrike.

Under EU-valvakan nämnde Peter Wolodarski från DN att Front National fått 24 mandat i parlamentet. Sverige har 20. Jag twittrade om det. “Front National 24 platser. Sverige 20. Otäckt”. Svaren, retweetsen, favoritmarkeringarna gör mig ännu mer illa till mods. Svenska högerextremister jublar.

Som motvikt till det visar opinionsundersökningar att svenskar i allmänhet blir mer positiv till invandring. Men det känns tufft att snart tre år efter Utöya blåser vindarna i den riktning som faktiskt underblåste Anders Behring Breiviks agerande som tog 77 människors liv.