Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Dagens nyhet – Vita jobb

Dagens pressmeddelande om vita jobb i Nyköping:

Socialdemokraterna i Nyköping vill införa en modell för vita jobb i Nyköpings kommun under nästa mandatperiod. Det innebär att i de upphandlingar kommunen gör ska alla leverantörer omfattas av kollektivavtalsenliga villkor. Ett antal kommuner, främst Malmö, har prövat modellen med lyckat utfall.
Socialdemokraterna är övertygade om att detta skapar bättre förutsättningar för företag att konkurrera på lika villkor och att Nyköpings kommun ska göra sunda affärer som är bra såväl för företagare, kommun och arbetstagare. Lagen om offentlig upphandling ger kommuner långtgående möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Exempelvis praktikplatser vid byggnation och åtgärder för att minska arbetslöshet i samband med upphandlingar.

– Arbete med sunda upphandlingar i andra kommuner har visat att vi med offentlig upphandling kan motverka lönedumpning och främja goda sociala villkor på arbetsmarknaden, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.

Det där med att tala om vad man vill

Många flygplan i luften i Nyköping idag. Flyg- och motordag på Skavsta som i vanlig ordning var välbesökt. På min Facebooksida har jag lovat att i det forumet hålla mig till att bara tala om vilka förslag vi har för att utveckla Nyköping.

Moderaterna i Nyköping tycker inte det är lika viktigt att tala om vad man själv vill göra. Tydligen delades flygblad ut där Socialdemokraterna utmålades som ett hot mot Skavsta. Ni hör ju själva hur löjligt det låter. Hela Skavstas utveckling nuvarande och framtida kommer att bygga på tuffa och ambitiösa politiska beslut. Det har Socialdemokraterna i Nyköping gjort förr och kommer att göra igen. Vi återkommer till det.

Ett rent faktafel är dessutom att Socialdemokraterna skulle föreslå någon typ av flygskatt. Det finns inte med i vår politik på riksplanet. Men så är det väl om man inte har egna idéer.

Dagens insändare om vår jämställdhetspolitik

Här kommer den insändare som publicerades i dagens Södermanlands Nyheter:

En jämställd kommun

Målet för oss socialdemokrater är att Nyköping ska vara en jämställd kommun.  Av det enkla skälet att jämställdhet är en fråga om rättvisa. Därför ska jämställdhetsperspektiv finnas med från planering till genomförande och uppföljning i all kommunal verksamhet.

De som bor, vistas och verkar i Nyköpings kommun ska veta att här finns medvetenhet, kunskap och vilja till jämställdhet vilket innebär att kvinnor och män, pojkar och flickor under livets alla skeden ges ett likvärdigt och bra bemötande och service, utbildning, vård och omsorg på lika villkor. Som arbetsgivare har kommunen ett betydande ansvar att verka jämställt.

I Nyköping har jämställdhetsarbetet påbörjats men ännu återstår en del innan vi kan säga att kommunen i all verksamhet riktad mot oss som bor här eller som arbetsgivare fullt ut fungerar jämställt. För att nå dit fordras en politiskt medveten satsning som vi är beredda att göra.  Detta vill vi ska ske genom att det påbörjade jämställdhetsarbetet nu övergår i strategisk jämställdhetsintegrering innebärande att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen. Analys som svarar på frågan vem får vad av kommunens gemensamma resurser, på vilka villkor och varför behöver följas av utbildning, utveckling och kvalitetssäkring i kommunens alla verksamheter, från kommunledning till kommunens alla medarbetare.

Jämställdhet är en stark röd tråd i hela vår politik därför vill vi se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv i kommunens alla beslut på alla nivåer från investeringsbudget till fördelning av lokaltider för lek och idrott för pojkar och flickor och allt däremellan som kommunen servar sina medborgare med. Vår ambition är ett jämställt och därmed ett ännu bättre Nyköping där vi kan bo och trivas.

Urban Granström (s)

kommunstyrelsens ordförande

Christina Södling

ordförande (s) i Nyköping

Jobba, jobba, jobba

Det börjar bli kämpigt att klämma in ett blogginlägg per dag. Delvis på grund av att det förstås är mycket inför valet och delvis för att det mitt i allt spring fram och tillbaka blir svårt att komma på lämpliga ämnen. Men en kort sammanfattning av dagen innebär dock följande: lite planering av de sista två veckorna, några timmar i valstugan, framför allt många från skolorna som hade frågor, möte om arbetsmarknadsåtgärder som skulle vara väldigt spännande att jobba vidare med och möte med ett 60-tal medborgare nu på kvällen. Paus. Till i morgon.

Bostadsbyggande – inte för sista gången

I varje diskussion och debatt jag varit med hittills har bostadsfrågan diskuterats. Det har byggts mer än någonsin i Nyköping under den här mandatperioden. Mer måste göras.

Här hänger förstås den politik som förs på nationell nivå ihop med vilka möjligheter vi har lokalt. Trots stora problem för hyresrätten som upplåtelseform har det påbörjats mer än 350 hyresrätter under den här mandatperioden. (Ganska många har färdigställts också)

Nu har Socialdemokraterna på nationell nivå lagt en rad förslag som underlättar i Nyköping.

Mellanvårdsboende i Nyköping

Idag har jag haft pressträff tillsammans med Jacob Sandgren (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden samt Greger Tidlund (S), landstingsråd. Vi presenterade förslag om mellanvårdsboende i Nyköping. Ett samarbete mellan landstinget och kommunen där vi vill, om vi vinner valet, inrätta ett antal så kallade mellanvårdsboendeplatser,

En gemensam utmaning för kommuner och landsting är människor som är utskrivna från landstinget men inte tillräckligt friska för att klara sig hemma eller inte egentligen har behov av äldreomsorg under en längre tid.

En berättelse jag hört är en cancersjuk kvinna vars behandling var färdig men hon inte kände sig tillräckligt bra för att klara sig hemma. Då behövs en annan form av vårdplatser än de som finns idag. De vill vi tillsammans med landstinget i Sörmland inrätta bland annat i Nyköping.

“Hemlig” metod

Hur gör vi egentligen för att försöka få fler att rösta på oss? Kvällstidningsrubriken är väl den ovanstående. Nu är våra metoder inte så hemliga. Östnytt gjorde t ex ett reportage om dörrknackning.

Igår pratade Socialdemokraterna i Nyköping med över 300 personer. Det som känns bra med de samtalen är att det oftast, i 95 % av fallen, blir bra samtal. Inte alla håller med oss men vår känsla är förstås att många stödjer oss och vår politik. Det är bra att i ryggen när vi fortsätter valkampanjen ända till kl. 8 på söndagkväll den 14 september.

Tågen måste gå som tåget

Nu på förmiddagen träffade jag några pendlare tillsammans med trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S). Han hade med sig Socialdemokraternas förslag till förbättring av tågtrafik och underhåll av järnväg. Ytterligare tio miljarder till järnvägsunderhåll samt bättre statlig kontroll över de pengar som läggs på underhåll var budskapet.

Förutom det pratade vi också om Ostlänken och dess betydelse även om trafikstarten ligger några år fram i tiden. Det är oerhört viktigt att planering och genomförande går fort. Det händer just nu.

Fler avgångar är viktiga och redan från 2017 när Citybanan i Stockholm är klar ska trafiken till och från Nyköping förbättras. I ett regionalt samarbete mellan länen i Mälardalen kommer ytterligare tre avgångar mellan Nyköping och Stockholm. Det innebär totalt sjutton avgångar, vilket ger oss halvtimmestrafik på morgon och eftermiddag och avgångar varje timme där emellan.

En oerhört viktig satsning på tågpendlingen i Mälardalen och oerhört viktigt för Nyköping.

Sammanfattning av veckan

Tre veckor kvar till valet och det här har varit den första riktigta valrörelseveckan. Redan veckan innan dess presenterade vi huvuddragen i vår inriktning för Nyköping under de kommande fyra åren.

I kort sammanfattning handlar det om jobb, utbildning och välfärd. Arbetet för att Nyköping ska växa ger också fler jobb men vi måste rikta särskilda insatser mot unga arbetslösa. Det krävs fler utbildningsplatser på Campus inom yrkeshögskola, högskola och vuxenutbildning. Det kommer att behövas fler platser inom förskolan. Allt detta är nödvändigt för att klara av våra gemensamma välfärdsåtaganden.

Under veckan som gått presenterade vi en satsning på kulturskola i Nyköpings kommun som vi vill införa nästa mandatperiod. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg var på besök. Han presenterade lokala siffror för den satsning på totalt 3,5 miljarder partiet vill göra. Det skulle ge Nyköpings kommun ytterligare ca 19 miljoner att satsa på skolan för.

Höjdpunkten var absolut invigningen av Nyköpings högstadium. Den nya byggnaden Alpha är förstås otroligt spännande att besöka, men det viktigaste är förstås att skolledning och lärare tillsammans med elever ser till att varje barn får möjligheten att lyckas och prestera bra resultat.

Valrörelser vinns i samtal med väljarna. Det har vi haft under veckan genom att knacka ett stort antal dörrar, finnas på plats under SM i forspaddling som hålls mitt inne i stan, jag har stått några timmar på torget i valboden, men vi har också funnits på plats i Brandkärr där hundratals samlades för avslutnings av fotbollsturneringen Brandkärrscupen.

Nu tar vi nya tag för ytterligare en vecka av valarbete med bl a en direktsänd debatt i P4. Tre veckor kvar.

Snabbsammanfattning

För att hålla löftet att blogga varje dag gör jag en snabbsammanfattning av dagens vedermödor: besök på SM i forspaddling, lite samtal i valstugan på torget, utdelning av Sveriges största historiepris, Hertig Karls pris, tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren. Pristagare var professor Maria Sjöberg från Göteborgs universitet.
Lite tornerspel där emellan innan jag tillsammans med Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist delade ut medaljer vid avslutningen av Brandkärrscupen.
Avslutade med en diskussion på Facebook med en nyköpingsmoderat som inte verkade förtjust över att Rosvalla syntes på TV och att vi på det också fick in hyresintäkter. Undrar hur mycket MUF betalade när de hyrde Rosvalla?