Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Dagens förslag: Satsa på skolbiblioteken

Läsandet är grunden för att lyckas i skolan. I Nyköpings kommun görs mycket jobb med tidiga åtgärder för att främja läsandet.

Vi vill nu investera i skolbiblioteken för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i Nyköpings kommun. Alla skolbibliotek ska utrustas för att främja ungas läsning och för att likvärdiga förutsättningar ska finnas i hela kommunen.

För att utöka öppettider på skolbiblioteket vill vi pröva om traineeplatser i skolbiblioteken kan användas för att se till att tillgängligheten till våra skolbibliotek blir ännu bättre. Lokalt har vi via det som kallas Centrum för ungdomspraktik både praktikanter och så kallade trainees som kan vara med och bidra till att förbättra tillgången till skolbiblioteken. Det ser ganska olika ut idag på våra skolor i Nyköping.

Vi vill också satsa på kompetensutvecklingsinsatser inom läslärning för förstelärare på alla låg- och mellanstadieskolor. Det finns många goda exempel på hur man arbetar med läsning och vi vill försöka förbättra möjligheten att sprida dessa.

Mindre än 100 timmar kvar

Valinformation på folkhögskolan stod på programmet idag bland annat. Det var väldigt roligt framför allt därför att det bjöd på frågor med ett lite annat perspektiv än under de flesta andra debatter eller utfrågningar jag varit med på.

Mycket förstås om ungdomars situation. Jobb och bostad. Men också integration och miljö. Mindre än 100 timmar till valet och jag håller åtminstone i bloggandet. Nu blir det bara fyra till innan vallokalerna stänger.

Dagen i sammanfattning

Idag hade vi pressträff om de frågor jag skrev om i gårdagens blogg, alltså vad Socialdemokraternas satsningar på välfärden i kommuner och landsting får för effekter i Nyköping men även i grannkommunerna eftersom vi hade pressträff tillsammans i den här delen av länet.

Partierna (åtminstone vi) diskuterar ofta vilken nytta valstugorna gör. Jag står där oftast under lunchtid när även flest passerar. Bland det roligaste med valstugan är att väldigt många skolklasser går runt och frågar de olika partierna vad de tycker i en rad frågor. Den vanligaste är nog från vilken årskurs man vill ha betyg. Okej, grundskoleelever röstar inte i det här valet, men det är viktigt att det får en positiv kontakt med de politiska partierna. Då är valstugan ett bra tillfälle.

Socialdemokraternas valmanifest

Politik hänger ihop. Det har jag skrivit förut. När vi strävar efter mindre barngrupper i förskolan och fler speciallärare i de yngre årskurserna är det förstås bra om den politik en framtida regering tänker föra hänger ihop.

För Nyköpings kommuns del innebär Socialdemokraternas valmanifest bland annat detta:

5,7 miljoner per år till maxtak på femton barn för de yngsta barnen i förskolan

11,1 miljoner per år till mindre klasser i F-3

2,8 miljoner till fler speciallärare i F-3

19,3 miljoner per år till att investera i lärare och löner

3,3 miljoner till sommarskola och läxhjälp till alla

Det gör nog en del skillnad vilken regering vi får.

Ungdomsbostäderna måste fram

I fredags hade jag och Carl-Åke Andersson, ordförande i Bygg- och tekniknämnden, pressträff och presenterade vårt förslag för att det ska byggas ungdomsbostäder i Nyköping.

Vi tror att det genom att anvisa mark eller en fastighet som vi pekar ut för byggnation av ungdomsbostäder kan få byggbolag att bygga det vi efterfrågar. Med en vecka kvar till valet kommer vi fortsätta presentera förslag för att utveckla Nyköping. Jag noterar att vi i Nyköping ställs mot ett alternativ som tycker att det görs för mycket i Nyköping. Det tycker jag är ett enkelt vägval.

192 timmar och 23 minuter

Sen stänger vallokalerna. Visst är det mycket nu. Samtidigt kan jag ibland fundera på det helt omänskliga tempo partiledarna har under de här veckorna. Men mycket är så roligt så att det är lätt att utstå.

En stor fördel med valrörelsen är att det ger många fler möjligheter till samtal. Idag fanns gott om möjligheter till det både på Rosvalla i samband med invigningen av den nya hallen och ute i Oppeby där S-föreningen där ute anordnade Släbrodagen. Sen han jag också med ett besök på Arbetsslussen som folkhögskolan driver. Många samtal, inte så mycket debatt och mycket som är intressant att lyssna på som inte minst är viktigt.

Mer och mer av diskussioner sker på sociala medier men ibland undrar jag om det inte mest bidrar till att cementera redan givna åsikter? Nåja, det är många som finns på sociala medier så någon betydelse har det säkert.

Nästan bokstavligen fem i tolv

Tänkte hålla sviten med bloggandet med ett par reflektioner om valrörelsen i Nyköping:

Idag presenterade vi ytterligare förslag på att utveckla Nyköping. Fler ungdomsbostäder ska vi försöka få till under nästa mandatperiod.

Samma dag som Moderaterna i Nyköping börjar ljuga på sina valaffischer. Det står att kommunen lånat 2 miljarder. Idag har kommunen en låneskuld på 1,3. Att räkna fel på 700 miljoner är rätt saftigt. Dessutom har Moderaterna sagt jag till knappt 1,2 av dessa. Det kommer att bli en smutsig sista vecka är jag rädd.

De första tågen ska rulla till Nyköping

Våra förslag till utveckling runt Skavsta och Ostlänken:

  • De första tågen på Ostlänken ska rulla till Nyköping och Skavsta.

Vi ska ligga så långt fram i planeringen att vi är beredda för Trafikverkets beslut att sätta igång byggandet. Nyköpings kommun ska prioritera resurser för planering både av resecentrum ute vid Skavsta och inne i Nyköping. Vi räknar med att vara igång i Nyköping 2017.

  • Skavsta Access – företag, kommun och region samarbetar för fler avgångar

För att öka Skavstas attraktivitet är det viktigt att arbeta för att fler ska trafikera flygplatsen. Givetvis arbetar flygplatsbolaget med det men även kommunen, regionen och näringslivet måste engagera sig i flygplatsens utveckling. Därför vill vi bidra med 150 000 kr per år i tre år för att arbeta med det som kallas Skavsta Access.

  • Nya företagsetableringar – Företagspark kring Skavsta

Ostlänken men även investering i ny infart har givit mycket bra möjligheter till företagsetableringar i området. Vi är beredda att tillsammans med andra aktörer, men även flygplatsbolaget, titta på att tillsammans utveckla Skavsta som företagspark.

Dagens förslag: Ny lekplats i centrum

I Socialdemokraternas framtidskontrakt för Nyköping är utvecklingen av stadskärnan och centrum en viktig del. Redan idag görs förbättringar för gång- och cykeltrafiken genom ombyggnation av Östra Storgatan. En viktig mötesplats i centrum är lekplatser. Vi vill att många människor ska röra sig i ett livligt centrum. Det gynnar stadskärnans utveckling och handeln.

Nyköping saknar idag en lekplats i stadskärnan. Vi vill se till att det byggs en ny central lekplats. Den kan till exempel lokaliseras i parkdelen av kvarteret Åkroken där den ena delen kommer att bebyggas med bostäder.

Östra Storgatan byggs om nu. Nästa steg måste bli utvecklingen av Stora Torget men även de fortsatta planerna från stadsbron till torget utanför Nicolaiskolan. Just nu arbetar kommunen med en detaljplan för Nicolaiområdet där fler verksamheter planeras in för att området ska få mer liv även utanför skoltid.

Två beslut för en bättre skola för alla och årets skolkommun

Mandatperioden är inte riktigt över ännu. Igår hade vi sista kommunstyrelsen innan valet. Bland annat fattades två beslut som rör skolan. Ett för grundskolan och ett för gymnasieskolan.

I bokslutet för 2013 satte majoriteten av 10 miljoner för åtgärder som ska förbättra resultaten i skolan i Nyköping. Pengarna är tillgängliga att söka för alla skolor i Nyköping oavsett huvudman.

Igår beslutade vi att sätta av totalt ca 6,5 miljoner kronor. Ett projekt på högstadiet där man ska jobba riktat mot barn som har hög frånvaro för att få dem att gå till skolan och följa upp att de också fullföljer sina studier.

På gymnasieskolan startar ett pedagogiskt projekt med inriktning att höja meritvärdena. Vi har under lång tid sett att Nyköpings gymnasiums meritvärden är lägre än riksgenomsnittet och lägre än de borde vara för en kommun som Nyköping. Linköpings universitet har gjort en studie om orsakerna och med det som utgångspunkt startar nu ett arbete för att höja meritvärdena.

Dessutom vill jag gratulera alla lärare, personal och skolledning i Nyköpings kommuns skolor som sett till att Nyköping blivit årets skolkommun i Sörmland utsedda av Lärarförbundet.

Som sagt, mandatperioden är inte riktigt slut, några bra beslut har vi kvar att fatta även under denna period.