Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Veckan som gått

Och då menar jag inte de första åtta timmarna av den här arbetsveckan. Under valrörelsen bloggade jag varje dag i nästan trettio dagar. Jag brände mig lite där, efter valet har det varit lite si och så. Sen kan det också bero på att nu är det vardag i politiken och även om en valrörelse innebär mycket arbete så är det nu dagarna fylls på med aktiviteter för att genomföra den politik man gick till val på i höstas.

Förra veckan bjöd bland annat på verksamhetsbesök på stadsbiblioteket med intressanta diskussioner om ungdomars läsvanor och hur man kan arbeta för att främja det. Ett företagsbesök tidigare hanns med tidigare under veckan.

På torsdag presenterades en ny strategi för besöksnäringen i Nyköping. Den har tagits fram i samverkan mellan kommunen och branschföreningen Visit Nyköping. Samma dag sammanträde det integrationsråd länsstyrelsen har inrättat för samverkan mellan länets kommuner och andra ansvariga som migrationsverket och arbetsförmedlingen.

Företagslunch, möte med kommunens och näringslivets tillväxtgrupp samt de numera väldigt täta uppföljningsmötena vi har kring arbetet med Ostlänken och resecentrum.

Idag har vi hunnit med en kommunstyrelse. Med lite tur blir det mer om det på bloggen under den här veckan.

“Miljonpengarna har gjort skillnad för många föreningar”

Har precis läst igenom utvärderingen av de insatser vi gjort för föreningslivet. Totalt har 6 miljoner kronor avsatts för att föreningar ska kunna satsa på att rekrytera fler medlemmar och på att renovera lokaler och anläggningar.

Det finns många siffror i utvärderingen. T ex har 84 föreningar fått bidrag. Det är inte alltid lätt att se effekterna så tydligt, vilket kan vara en brist. Dock är slutsatsen från projektet glädjande. I sammanfattningen kan man bland annat läsa att “miljonpengarna har gjort skillnad för många föreningar” och att “föreningar som genomfört satsningar på ökad rekrytering har fått ny energi och många föreningsbyggnader har fått ett längre liv genom upprustning”. Det är ganska bra tycker jag.

Att försvara de demokratiska värdena

Att terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo är det värsta dådet mot tryckfriheten sedan andra världskriget är nog ganska oomtvistat. Under helgledigheterna har ett antal bränder i moskéer i Sverige hänförts till misstänkta mordbränder. Det är, också utan tvekan, ett allvarligt angrepp på religionsfriheten.

Det hoppfulla är reaktionen mot den här typen av händelser. Människors spontana handlingar till stöd för våra demokratiska rättigheter oavsett om det sker på Twitter eller via solidaritetshandlingar som att krama Eskilstuna. De demokratiska värdena sitter förhoppningsvis så djupt att sådana här händelser bara stärker.

Budgetomröstning och regeringskris

Varför ser läget ut som det gör idag i riksdagen? Egentligen är svaret enkelt: det är detta läge väljarna röstade fram i september. Kunde en regering sett annorlunda ut och därigenom undvikit en regeringskris? Fredrik Reinfeldt (var är han nu förtiden?) var tydlig med att om alliansen inte var större än S, V och Mp skulle Löfven bli statsminister.

Alltså fanns det inga alternativ till att Löfven blev statsminister och bildade regering. En trolig anledning till att Vänsterpartiet inte finns med i regeringen är att Löfven trodde att det skulle vara lättare att göra upp med borgerliga partier.

Det är självklart inte någon överraskning att de borgerliga lägger fram en budget och röstar på den. Det är inte heller särskilt överraskande att Sverigedemokraterna väljer att maximera sin tid i rampljuset genom att fälla regeringen även om de flesta trodde att de skulle följa den praxis som också gjorde att Sverigedemokraterna fick en talmanspost.

Slutsatsen blir, anser jag, att det har inte gått att göra så mycket för att undvika det uppkomna läget och det intressanta blir förstås hur partierna väljer att agera nu. Jag tycker att det krävs någon form av blocköverskridande överenskommelse om det ska finnas någon trovärdighet i att inte låta Sverigedemokraterna få ett västenligt inflytande över politiken.

Löfven har sagt sig sträcka ut en hand flera gånger under hösten men fått nobben. De borgerliga kritiserar Löfven för att inte gått fram med ett regeringsalternativ i valrörelsen. Det hade inte spelat någon roll. Det parlamentariska läget hade sett exakt likadant ut.

Om det blir ett extra val i mars kommer resultatet antagligen att bli ungefär som nu. Risken är att det parlamentariska läget blir exakt likadant. Då krävs blocköverskridande överenskommelser. Blir de borgerliga största block kan de fortsätta som de gjorde under perioden 2010 – 2014 och regera med stöd av Sverigedemokraterna. Det är det enda alternativet som återstår om alla vill hålla kvar vid blockpolitiken.

Budget innebär också att välja

Några minuter före midnatt tisdag den 11 november avslutades kommunfullmäktiges sammanträde i Nyköping. Då hade budgeten för 2015 klubbats igenom. Det absolut viktigare med den var att vi tack vare en god ekonomisk utveckling för Nyköping kunde satsa ytterligare nästan 100 miljoner på förskola, skola och äldreomsorg.

Oppositionen opponerade sig förstås och påstod sig ha mer pengar till allt och till att göra fler saker som kostar mer pengar för mindre än i det liggande budgetförslaget. Det tillhör spelet. Det som Moderaterna framför allt är svaret skyldiga är vilka prioriteringar man faktiskt vill göra. Vid utgången av 2016 är kommunens låneskuld prognostiserad att vara 2,1 miljarder. Mycket pengar men nödvändigt för att kommunen ska kunna göra de investeringar som krävs för en god välfärd.

I valrörelsen räknade Moderaterna fel med ungefär 1700 gånger när de gick ut med påståenden om kommunens låneskuld. Idag kan de inte tala om vilka framtidsinvesteringar de vill prioritera bort, vad som är en lämplig investeringstakt och hur stor de tycker att låneskulden ska vara. Det är oseriöst.

Den rödgröna majoriteten är glasklara med våra prioriteringar. Mer resurser tillförs välfärden. Vi vill och kommer att prioritera investeringar i skolor och i ett framtida resecentrum. Där ligger också behovet av upplåning till största delen. Vilka skolor eller förskolor som inte ska byggas eller renoveras eller om man inte vill investera kring Ostlänken vägrar Moderaterna att tala om.

Bloggcomeback – nästan 3 miljoner

Eftersom jag borde förbereda kvällens budgetdebatt i fullmäktige hinner jag skriva ett kort blogginlägg. Nästan 3 miljoner. Det är så mycket näringslivet i Nyköping omsatte under den gångna helgen när IFK Nyköping arrangerade Sverigecupen i handboll för ungdomar. 37 distriktslag spelade massor av matcher.

Föräldrar följde med, själv träffade jag en gammal skolkamrat jag inte träffat på minst tjugo år. Han bidrog med några hotellnätter. Allt detta gjordes möjligt av massor av ideellt arbete av personer som bemannade kiosker och informationsdiskar och mycket annat.

Och just ja, det gjordes möjligt av att vi faktiskt sett till att nya hallar byggts i Nyköping.

Äntligen en ny tennishall

Jag hade förmånen att få vara med och representera Nyköpings kommun i samband med invigningen av den nya tennishallen som också ligger på Rosvallaområdet. Nyköpings tennisklubb har med ett borgensåtagande från kommunen själva byggt hallen och styrelsen har lagt ner ett otroligt jobb för att få till en ny hall.

Vi tror på och har tilltro till de ideella krafterna och försöker därför så mycket det går att stödja föreningars arbete med barn och unga. Ett stort antal barn och unga väljer nu tennis som sin fritidssysselsättning. Tack vare det arbete en ideellt arbetande styrelse lagt ner de senaste ett och ett halvt åren.

10385312_10152687115917103_1162409314509676333_n

Äldreboendet Myntan

Idag hölls invigning av äldreboendet Myntan. 104 platser på särskilt boende. En del nya, några ersätter platser på andra boenden som är utdömda av arbetsmiljöverket. Det har varit ett långt projekt. Det startade redan under förra mandatperioden.

En väldigt intressant aspekt är att det vägg i vägg finns 42 så lägenheter i ett så kallat trygghetsboende. Vanliga lägenheter men med inriktning mot äldre för att om man tycker att man har det behovet, kan bo i en vanlig lägenhets men nära den service som finns kring ett särskilt boende. Som vanligt med nybyggda lägenheter är det inte billigt. Men trots det är ungefär 35 av 42 lägenheter uthyrda till inflyttningen på tisdag.

Myntan ligger på Norra Arnö. Förra fredagen gick vi ut med planerna på ungdomsbostäder. Det här är ett område som skulle kunna passa riktigt bra till det också.