Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Det finns jobb

Igår var jag på Arbetsförmedlingen och fick bland annat information om de åtgärder regeringen beslutat om ska införas som traineeplatser, utbildningskontrakt och extratjänster inom välfärden. Vi blev också informerade om arbetsmarknadsläget i regionen.

Enkelt uttryckt: antalet lediga jobb ökar. Antalet arbetslösa minskar inte. Så när ledarsidan i dagens SN säger att det krävs fler jobb för att det ska vara någon idé att utbilda stämmer inte det. Problemet är och har varit under ganska lång tid att de lediga jobben inte matchas av de arbetslösas kompetens. Därför är utbildning viktigaste insatsen.

Det absolut viktigare lokalt för att antalet jobb ska öka är att befolkningen i arbetsför ålder ökar. Detta bland annat för att service- och tjänstesektorn men även den offentliga servicen efterfrågas mer när vi blir fler.

Satsning för att minska försörjningsstöd

Igår på kommunstyrelsen hade vi verksamhetsuppföljning för innevarande år. Något som sticker ut för 2015 är ett ökat försörjningsstöd. Ungefär 12 miljoner kronor mer än budgeterat. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att lägga mer resurser på handläggning så att varje individ får mer stöd att komma ur sitt beroende av försörjningsstöd från kommunen.

Det här är något som vi diskuterar inför 2016 i det budgetarbete som görs nu. För att det här ska komma igång så snabbt som möjligt väljer vi att redan nu förstärka socialtjänstens handläggning. Verksamheten har i uppdrag att se över hur det kan göras och dra igång med att rekrytera personal.

Det kommer att vara lite besvärligt ibland

I dagarna drar ombyggnationen av sista delen av Östra Storgatan igång. Något som oppositionen i Nyköping varit mot. Jag tror att det är nödvändigt och bra och kommer att bli ytterligare ett lyft för Öster. Ombyggnationen kommer att genomföras i dialog med fastighetsägare och näringsidkare.

Under sommaren har det skrivits i lokaltidningen om ombyggnationen av Västra viadukten. Först byttes alla VA-ledningar ut för att alla nödvändiga arbeten i området skulle göras på en gång. Just nu pågår själva rondellbygget.

Självklart blir det störningar av omfattande arbeten. Arbeten som är nödvändiga för att Nyköping ska kunna fortsätta växa.

Jag kan dessutom avslöja en hemlighet; det kommer att bli många fler ombyggnationer som gör att gator kommer att stängas av och att trafiksituationen blir besvärlig på en del ställen. Inte minst när ett nytt resecentrum ska byggas. Det är på något sätt priset av att vara en stad som växer.

Vad händer i Labour?

I maj avgjordes det brittiska parlamentsvalet. Opinionsundersökningarna talade för ett jämt val och många förutspådde ett regeringsskifte. När valresultatet kom hade Labour gjort ett katastrofval och Tories bibehållit regeringsmakten. Partiledaren Ed Miliband avgick och processen att utse ny Labourledare inleddes.

Ett antal kandidater anmälde intresse och närmast från vänster (en liten ordvits) kom Jeremy Corbyn in. Nu leder han racet i opinionsundersökningarna, vilka i och för sig inte brukar träffa så rätt i England.

Förre premiärminister Tony Blair har givit sig in och varnat för Corbyns vänstersväng med Labour. Blairs New Labour vann tre val och gjorde att Labour hade sitt längsta maktinnehav någonsin i Storbritannien. Det man måste komma ihåg är att Blair är bränd i hemlandet efter kriget i Irak och hans stöd till George Bush och massförstörelsevapen som aldrig hittades.

Londons förre borgmästare Ken Livingstone (också kallade Röde Ken) är en av dem som backar upp Corbyn. Jag träffade faktiskt Livingstone i London i fjol. Han var övertygad om att Miliband skulle leda Labour till valseger eftersom partiet för första gången på över tjugo år, som han uttryckte det, hade en riktig Labourpartiledare. Vad han tyckte om Blair var klart.

Höger-vänster-debatten inom Labour rasar för fullt. I någon mån rasade den också när Blair blev partiledare. Då i stället för kompanjonen Gordon Brown som blev finansminister och ansågs stå längre till vänster.

Kring hela den diskussionen, som jag kan för lite om för att avgöra vem som är bäst lämpad att leda Labour framåt, kan en sak konstateras politik handlar också om att vinna val. Det gjorde Blair. Tre gånger. Självklart tycker jag att det vore bra för utvecklingen i Storbritannien och Europa med ett labourparti vid makten. Då måste också en partiledare som kan vinna val leda partiet.

Veckan som gått eller det är bra att bo i Nyköping

Som vanligt har det varit en händelserik vecka med budgetarbete inför 2016, företagsbesök och avtackning av VD för bostadsbolaget. Nyköpings kommun har tillsammans med Trosa anordnat en konferens för Sveriges Ekokommuner som tydligen var mycket lyckad. Jag hade tyvärr inte möjlighet att vara med själv.

Igår åkte vi upp till Stockholm för att vara med när tidningen Fokus presenterade deras ranking av vilka städer det är bäst att bo i. Som vanligt ska man ta rakningar med en nypa salt, men så klart är det roligt att vi uppmärksammas bland annat som tredje bäst i den kategori som kallas landsbygd och består av över 160 kommuner.  Något som uppmärksammas av bl a P4 Sörmland. Nyköpings lokaltidning tycker att det är roligare att skriva om att de själva byter lokal.

Något de självklart ska skriva om är skolan. Nyköping blev, vilket jag skrivit många gånger förut, årets skolkommun i Sörmland 2014. Gällande resurser, personaltäthet med mera har Skolverket bra sammanfattningar i så kallade kommunblad. I en jämförelse står sig Nyköping bra. En fråga värd att ställa förstås är varför vissa skolor hållit budget och har en fantastisk verksamhet, andra skolor håller inte budget vilket de självklart måste göra. Då framställs det som nedskärningar. Vi tillför hela tiden mer resurser till skolan och kommer att fortsätta göra det.

Förändringar för att en del verksamheter inte hållit budget innebär förstås oro hos personal och föräldrar. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en bra skola i Nyköping 2016 även när skolan som helhet inte gör av med mycket mer pengar än vad man har.

Besöksnäringens viktigaste investering

Länsstyrelsers beslut är ett kärt diskussionsämne bland lokalpolitiker. Inte minst när staten har synpunkter på var det byggs. Just nu kan Nyköping göra gemensam sak med Norrköpings kommun angående byggandet av en ny berg- och dalbana på Kolmården.

Kolmårdens djurpark med ca 550 000 besökare per år är en avgörande kugge i att omsättningen för företag inom besöksnäringen ska växa även i Nyköping. De största investeringar som görs inom denna näring för Nyköpings del är ett nytt Bamses Värld och även investering i en ny berg- och dalbana.

Just byggandet av berg- och dalbanan har på formella grunder stoppats av länsstyrelsen i Östergötland. Det finns säkert skäl till det. Min kollega i Norrköping, Lasse Stjernkvist, hade en tänkvärd fundering kring det. Kolmårdens investeringar handlar om ett antal hundra nya jobb i Norrköping. Vanligtvis tittar både kommuner och länsstyrelser på sysselsättningseffekter. Då handlar det ofta om traditionella jobb om man kan kalla det för det. Industri till exempel. Hur många jobb blir det på SSAB? Här tänker vi inte i de banorna.

Här handlar det uppenbarligen om en investering som kommer att generera arbetstillfällen både i Norrköping och Nyköping. Då blir faktiskt byggandet av en berg- och dalbana i Norrköping också en näringspolitisk fråga för Nyköpings kommun. Inte bara någonting skojigt som byggs för att turister ska ha roligt i någon minut.

Bostadspolitik.nu

Igår lade regeringen fram förslag för ökat bostadsbyggande. Presentationen finns på regeringens hemsida. I Nyköping byggs ganska mycket, framför allt fler hyresrätter än på många år. Det är klart att ett stöd till byggnation av mindre lägenheter skulle påverka Nyköping positivt.

Det är inte alltid så enkelt med att säkert veta vad konsekvenserna blir av subventioner. Rent allmänt måste man säga att alla typer av subventioner; RUT, ROT, sänkt restaurangmoms och även subventioner av byggnation leder förr eller senare till att priserna stiger.

Kan marknaden ta ut ett pris kommer marknaden att göra det oavsett hur reglerna ser ut. Inga subventioner är bättre än några andra. Att regeringen byter fokus från renovering (ROT) till nybyggnation är i grunden bra. Just nu tror jag att det är väldigt svårt att säkert veta effekterna på lång sikt.

Några ord om skolan i Nyköping

Nyköpings kommunala skola blev enligt Lärarförbundet årets skolkommun i Sörmland 2014. I Sveriges kommuner och landstings så kallade öppna jämförelser rankas Nyköping på plats 102 av 290 kommuner från att för fem år sedan legat bland de sämsta 30. Det är fortfarande inte tillräckligt men går åt rätt håll.

I bokslutet för 2014 redovisar skolan, från förskola till gymnasium, ett underskott mot budget på 40 miljoner. Har skolan för lite resurser? Det kan alltid diskuteras. Låt mig konstatera en sak: så länge jag varit med och styrt i Nyköpings kommun har förskolan och grundskolan tillförts ytterligare 157 miljoner per år att röra sig med. De senaste två budgetarna 2014 och 2015 har förskolan och grundskolan fått ett tillskott på totalt 107 miljoner per år. Det är en ökning på nästan 13 % de senaste två åren.

Vår utgångspunkt är och har alltid varit att de ökade resurser kommunen får när vi växer ska gå till välfärden, äldreomsorgen och skolan. Alla verksamheter måste dock hålla sin budget. Skolan måste diskutera verksamhetsutveckling, inte ekonomi, därför är det oerhört viktigt att varje verksamhet håller sin budget.

Betygen – till slut

Jag hade tänkt skriva ett blogginlägg om betygen tidigare i veckan. Det blev aldrig av. Sen dök kompromissen mellan regeringen och oppositionen om möjligheten till försök för 100 skolor i åk 4 om man anmäler sig frivilligt.

Ytterst bör förstås rektorer och lärare få uttala sig, men som representant för huvudmannen Nyköpings kommun måste jag säga att ett experiment med fjärdeklassare tänker jag inte förespråka i Nyköping. Jag tror väldigt få lärare och rektorer vill ha några experiment. Jag är säker på att de flesta vill ha mer arbetsro. Jag har inte träffat en enda lärare eller rektor vare sig i kommunala  skolor eller friskolor som mest av allt efterlyser möjligheten att sätta betyg tidigare.

Egentligen borde jag inte ens bry mig om att blogga om den här frågan. Det stora problemet är nämligen att det inte finns tydliga forskningsresultat som visar att det här är en bra åtgärd. Alltså borde skolpolitiker och självklart personalen i skolan ägna sig åt annat än att just diskutera en åtgärd som nästan ingen tror ger resultat.

Veckan som pågår eller vikten av att vara källkritisk

Onsdagar betyder ärendeberedning inför kommande kommunstyrelse bland annat. Tydligen också lite tid över för att blogga och läsa SKL:s senaste ekonomirapport.

Igår hade vi kommunfullmäktige. En märklig föreställning på många sätt. Inte minst kring VA-ledningen längs kusten norrut. Självklart finns en oro hos fastighetsägare som får en hög kostnad för att ansluta sig och kommunen kan alltid bli bättre på att informera om grunden till besluten. Oppositionen tycker däremot inte att de behöver informera sig om tidigare beslut. Dessutom är det stor skillnad på att beslut skulle vara illa underbyggda och att man själv inte förstår och har satt sig in.

Dessutom florerar alltid en massa påståenden och rykten om ett projekt som detta. Bland annat att projektet drivs av någon entreprenör som tjänar pengar på att kommunen gör projektet på löpande räkning. Det stämmer inte eftersom kommunen bygger ledningen i egen regi.

SN lyckades påstå att projektet blivit 115 miljoner eller 8 gånger dyrare. Det är en häpnadsväckande kullerbytta. Dels jämförs äpplen och päron, eller som chefen för tekniska divisionen uttryckte det, det är en helt fruktkorg. Projektet i dess nuvarande utformning har alltid varit ett projekt i 100 miljonersklassen. SN jämförde ett beslut om en del av projektet som togs 2008 med slutsumman för hela projektet. Så kära läsare, tro inte allt som sägs eller skrivs. Var källkritiska.