Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. Jag bloggar om lokalpolitik, politik i allmänhet och kanske något annat som åtminstone jag tycker är intressant.

Moderaterna och investeringar i skolan

Det här är egentligen väldigt mycket en fråga om politiskt käbbel, jag brukar försöka undvika det på FB. Men någonstans går gränsen. I dagens SN säger Moderaterna i Nyköping att problemen på Tessin hade kunnat undvikas om majoriteten hade påbörjat byggnation av skolor tidigare.

Jag försöker vara konsekvent i agerandet i kommunen. Följa en linje. Det finns stort behov av investeringar, därför har vi lagt fram ett investeringsprogram med renoveringar och nybyggnationer i skolor och förskolor för ca 1,4 miljarder kronor.

Låt oss då titta på hur Moderaterna i Nyköping ställt sig till förslag om ombyggnationer och nybyggnationer:

Ny skola i Stigtomta:                                                        Moderaterna ville återremittera ärendet och försena byggstarten

Ombyggnation av Nyköpings gymnasium (Gripen):      Moderaterna ville återremittera ärendet och försena byggstarten. (Vilket gjort att det dröjt ännu längre innan gymnasieskolan kunnat lämna Tessin)

Renovering av Bryngelstorpskolan:                                   Nej

Utreda nya förskoleplatser i östra stadsdelarna:               Nej

Utreda renovering/nybyggnation av skola och förskola i Oppeby:      Nej

Utreda ny låg- och mellanstadieskola:                              Nej

Alltså kritiseras vi först för att allt går för fort och sedan för att det inte gått tillräckligt fort och Moderaternas agerande har varit att säga nej till eller försökt försena viktiga  projekt för skolorna i Nyköping. Var och en får väl bedöma och recensera det agerandet.

Här är länk till beslutet om Stigtomta:  https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2017/KS%20170306.pdf

Här är länk till beslutet om Bryngelstorp:

https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2017/KS%20170522.pdf

Här är länk till beslutet om Nyköpings gymnasium (Gripen):

https://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/Kommunstyrelsen/protokoll/2016/KS%202016-04-04.pdf

Sjävklart finns även de övriga besluten på kommunens hemsida där alla protokoll från kommunstyrelsen ligger.

I grund och botten är investeringsbesluten rätt enkla. Vi vet hur många elever som får plats på varje skola och vi vet hur befolkningsprognoserna ser ut. Utifrån det vet vi att det behövs ytterligare en skola på Öster, ytterligare en skola på Arnö och ytterligare platser i Oppeby. Det behövs inga politiska styrgrupper för att komma fram till det. Vi behöver bygga. Vi ser till att det byggs.

Nya skolor ska byggas

Beslut kring Nyköpings framtid följer ett visst mönster. Socialdemokraterna tillsammans med kamraterna i den politiska majoriteten tar fram förslag på hur förskolan och skolan i Nyköping ska utvecklas. Moderaterna röstar nej. Jag är helt övertygad om att för att det ska gå bra för Nyköping krävs politiska beslut som driver på.

Moderaterna har försökt försena ombyggnationen av Nyköpings gymnasium genom återremiss. De har försökt försena nybyggnation i Stigtomta genom återremiss. De har röstat nej till att renovera Bryngelstorpskolan. De har röstat nej till att planera för förskolor och skolor i Oppeby. De har röstat nej till att planera för ny förskola i östra stadsdelarna. De har faktiskt röstat ja till att bygga om Nyköpings högstadium – Omega. Det var trots allt mögel i lokalerna.

I slutändan finns det bara en sak som räknas; beslut som driver på utvecklingen. Det är Moderaterna konstant mot.

Toleransens paradox

För något år sedan hade RFSL årsmöte i Nyköping. Jag hade förmånen att prata på öppnandet. När jag pratade med ledningen om vad jag skulle prata om kom ordet tolerans upp. Undvik helst det fic jag veta. Jag förstår varför, att tolerera innebär inte att man accepterar. Ibland är det kanske så att genom att åtminstone tolerera kan ett öppet, demokratiskt samhälle fungera.

Senaste dagarna har präglats av två terrordåd, i Åbo och Barcelona. Precis som Stockholm, London, Manchester, Bagdad, Trollhättan eller Utöya är alla terrordåd ett utslag av brist på tolerans för det som är annorlunda och ett försök att påverka samhället i en riktning mot mindre tolerans.

Svaret från det demokratiska samhället är alltid mer tolerans. Det är bra. Paradoxen ligger då i hur mycket intolerans ett öppet, tolerant samhälle ska acceptera. Större tänkare än jag har ägnat mycket tid åt det så jag går direkt på slutsatsen: ett öppet, tolerant, demokratiskt samhälle har ingen tolerans med intolerans!

När själva grunden för demokratin attackeras kan vi inte acceptera det. När terror hotar det mest grundläggande finns ingen plats för förståelse. Därför är Trumps hantering av nynazisters demonstrationer i USA helt förkastlig. Därför behöver vartenda terrordåd som hotar det öppna samhället fördömas, utan förståelse och relativisering.

Mer spelteori eller ska vi reda ut vad som hände

Att hanteringen av IT-upphandlingen under Transportstyrelsen och konsekvenserna av denna är allvarliga har ingen förnekat. Ansvar och händelseförlopp måste utredas. De borgerliga föregick konstitutionsutskottets granskning och riktade misstroendeförklaring mot tre ministrar. Två har valt att avgå. Jag tycker Stefan Löfven har hanterat den biten bra. Det är en regeringsombildning som gör att regeringen kan fortsätta arbeta, försvarsministerns eventuella ansvar ska granskas av KU och sen får riksdagen ta ställning. Gott så.

Analytiker (på SVT bl a) menar att bollen nu kastats tillbaka i Anna Kinberg Batras knä. Moderaterna med oerhört svaga opinionssiffror har fått möjligheten att styra bort uppmärksamheten från detta faktum i och med de allvarliga händelserna kring Transportstyrelsen. De hade dock kunnat agera utan att sätta spelteori och regeringsfrågan i centrum. Nu står frågan om att avsätta en försvarsminister som har ett väldigt gott renommé även bland borgerliga.

Risken nu är att den händelse som har lett till misstroendeförklaring mot tre ministrar hamnar i bakgrunden kring alla spekulationer kring vad som händer här näst. Det vore olyckligt därför att det alla borde vara intresserade av är att reda ut ansvarsfrågan kring IT-upphandlingen. Det var väl ändå det som var det viktiga?

 

Nyköpingsanda – på riktigt

Vad är Nyköpingsanda? Jag och andra har ställt den frågan. Jag har också ställt frågan: vilken stad vill vi att Nyköping ska vara Jag gjorde det när vi i fjol hade diskussionen om vi skulle genomföra Forum Nyköping eller inte. Nu kommer andra året av Forum i september.

Svaret på vad Nyköpingsanda kan vara men också svaret på vilken stad vi vill och kan vara manifesterades klart och tydligt igår när den första prideparaden någonsin ägde rum under Nyköping Pride. Siffran 4000 människor cirkulerar. Jag vet inte om den stämmer. Gissningsvis var det så många ute på stan, minst. Kanske inte 4000 i paraden, men runt omkring. Fantastiskt glad stämning, fantastiskt många människor. Både från Nyköping och från andra städer.

Kanske beror det på att det i någon form är en minsta gemensam nämnare för de allra flesta av oss det här med människors lika värde och rättigheter. Det blev väldigt tydligt en dag som igår att de som inte tycker att Pride och rätten till kärlek är en universell rättighet är ganska få. Det här är Nyköping när vi tillsammans är som bäst. En riktigt positiv Nyköpingsanda.

Igår hade också Nyköpings Gästabud, sommarföreställningen på Nyköpings hus, premiär. Nyskrivet manus, med ett nytt perspektiv som i mina ögon blev en direkt fortsättning på temat från Nyköping Pride. Väl värt att titta på.

I morgon åker jag till Almedalen till en annan slags cirkus. Finns en hel del att uträtta där för Nyköpings kommuns räkning. Inte minst fortsätta prata om Skavstas utveckling.

Två steg framåt och ett steg bakåt

Nyköpings kommun har under många år jobbat för (tillsammans med de andra kommunerna längs Ostlänken) genomförande av en ny järnväg mellan Järna och Linköping. Två regeringar har bekräftat bygget av järnvägen. Kommunerna längs sträckan har tagit i hand med staten genom Sverigeförhandlingen om byggandet och åtagande från kommunerna att bygga bostäder. Så långt är allt väl.

Men i alla långa projekt händer saker, nya idéer dyker upp, en del bra andra mindre bra. Trafikverket har nu sagt att man ska titta på att lägga en station vid Skavsta på en så kallad bibana. Sveriges tredje största internationella flygplats ska alltså inte ha en station vid den järnväg som går förbi dryga hundra meter från terminalen. Det finns både på Nyköpings kommuns hemsida och på Trafikverkets information om alternativet. Jag nöjer mig med att konstatera att inte bara Nyköpings kommun utan också Norrköping och Linköping tycker att det är en rätt dålig idé.

Men så är det med långa projekt, vi är långt komna i planeringsfasen. Vi vill komma igång så snart som möjligt. Det som just nu fördröjer är regeringens besked om så kallad tillåtlighet för att bygga järnväg. Ärendet ligger hos miljödepartementet. Normalt tar en tillåtlighetsprövning ungefär ett år. Miljödepartementet har hållit på i snart två. Innan man är klar kommer det att ha gått två och ett halvt.

Arbetet med Ostlänken och resecentrum Nyköping går framåt, men ibland också något steg bakåt.

Idag inleds Nyköping Pride. Första gången i Nyköping, väl värt ett besök. Förutom prideparaden så tycker jag att det arrangemang förening Nyköping Pride har sammanställt är väldigt ambitiöst och bra med seminarier och föreläsningar som det kanske viktigaste och bästa inslaget.

Snabbkurs om den politiska vårterminen

Skolans utveckling är förstås den viktigaste kommunala frågan. Det handlar både om investeringar i skolbyggnader men också investeringar i personal och elever i form av resurser. Under den här våren har vi beslutat renovera Bryngelstorpskolan, också för att ge plats för något fler elever (det röstade Moderaterna mot). Vi har beslutat starta en förstudie om ny skola (eller renoverad) och förskola i Oppeby. En stadsdel som kommer att växa rejält under de kommande tio åren (det röstade Moderaterna mot).

På grund av arbetsmiljöproblem i Omega (del av Nyköpings högstadium) har vi tidigarelagt en helrenovering av skolan för att säkra en god arbetsmiljö för elever och personal men också för att förlänga byggnadens livstid.

På sommarens sista kommunstyrelsen fattades två beslut som var lite viktigare än de andra. Det första handlade om att bevilja borgen till Kiladalens utvecklings AB. Ett ickevinstdrivande företag som vill bygga hyresrätter i Stavsjö. Projektet är beviljat investeringsstöd från regeringen (tack regeringen!) men banken beviljar inte kredit för den del som man får investeringsstöd för eftersom det betalas ut i efterskott. Därför träder kommunen in under tiden.

Dessutom fortsätter planeringen för en ridanläggning i Nyköping. Mer om det kan du höra här av projektledaren.

Kommunens tekniska division flyttade ut på Arnö i april. Nu har kommunen tecknat ett markanvisningsavtal för 70 hyresrätter med Nyköpingshem där det alltså fram till i april låg en teknisk förvaltning. Det är raskt marscherat.

I går var det också kommunfullmäktige, det sista innan sommaren. Det blev jordgubbstårta.

Modellen är utveckling

Vi har precis avslutat en presskonferens där den rödgröna majoriteten har presenterat en om- och utbyggnad av Bryngelstorpskolan. Skolan är förstås mycket mer än lokalerna, men i ett växande Nyköping kommer vi att behöva investera mycket i våra skollokaler.

Därför beslutar kommunstyrelsen nästa måndag om att bygga ut och bygga om Bryngelstorpskolan. Det kommer vara ett i raden av beslut för att ge plats åt fler barn i Nyköpings skolor.

Vår strategi för Nyköpings utveckling är glasklar, vi kommer fortsätta att fatta beslut och göra saker för att utveckla kommunen.

Höger-vänster om

Det har inget med återinförandet av den allmänna värnplikten att göra. En reform mitt parti jublar över. Nej, alldeles nyss utlyste Theresa May nyval i Storbritannien. Det kommer att hållas i juni. Nästa helg hålls andra omgången av det franska presidentvalet; Macron mot LePen. För inte så länge sedan var det val i Nederländerna.

Inte många, inte jag heller, ger Labour och Jeremy Corbyn någon chans att vinna valet i Storbritannien. De flesta är överens om att Macron kommer att bli fransk president. I Sverige slåss alla om att hävda att Macron tillhör just deras motsvarighet i Sverige. Från Socialdemokrater till Moderater (eller åtminstone Liberaler).

Ett argument som används för att skilja höger från vänster blir ofta marknadsliberala ideal. Ju mer statlig styrning desto mer vänster. Det är oftast inte särskilt korrekt. Särskilt inte i Frankrike. Ibland brukar högern i Sverige försöka sortera in Sverigedemokraterna i vänsterblocket utifrån det kriteriet. Nu har i och för sig Sverigedemokraterna lagt om kursen till en mer nyliberal linje. På samma sätt försöker en del hävda att LePen eller för all del Trump för en vänsterinriktad ekonomisk politik.

Traditionellt dock är konservativa motståndare till globalisering, till starka marknadskrafter. Nyliberalismen väcktes i mitten. Jag skulle snarare hävda att Sverige är lite ovanligt eftersom det konservativa partiet gått väldigt långt i marknads- och nyliberal riktning. Fillon, den franska högerns kandidat, förespråkar någon slags protektionism a la Trump.

På samma sätt får nog svenska Socialdemokrater oftast sägas vara rätt marknadsliberal, därav kopplingen till Macron. Det franska socialistpartiet ligger nog mer till vänster generellt. Ännu längre till vänster finns Melanchon. På samma sätt är Labour ett parti med ett brett spektra, vilket ofta blir fallet i länder med majoritetsvalsystem. Något förenklat på tjugo år gått från Folkpartiet (Blair) till Vänsterpartiet (Corbyn). Slutsatsen skulle kunna vara att det bästa hade varit att landa i mitten och vara ett traditionellt, socialdemokratiskt parti.

En kort reflektion om demokrati

Jag pratade här om veckan med en person och hen nämnde att efter presidentvalet tittar hen mycket oftare på CNN. Jag har själv gjort exakt samma sak. Det är lite som när någon sa till en att du får inte titta direkt in i solen. Man vet att man inte bör göra det, men man är alldeles för nyfiken för att inte kasta en blick. CNN just nu handlar nästan bara om Trump. CNN har alltid handlat mest om amerikansk politik förstås. Just nu mer än någonsin.

Just nu pågår också förberedelserna för Forum Nyköping som återigen kommer att hållas på Stora Torget. Den här gången 7-9 september. Ytterst handlar Forum Nyköping om att diskutera själva fundamentet för demokratin och ett välfärdssamhälle. Yttrandefrihet, vad får sägas och inte sägas? Hur arbetar vi för ett samhälle som  håller ihop? När vi nu diskuterar inriktning är faktiskt förutsättningarna annorlunda än bara för ett år sedan.

Inte bara av den anledningen att USA:s president ifrågasätter maktdelningen i USA, eller för den delen alla påståenden om media som den största fienden. Medias möjlighet att verka är begränsade i länder som Ryssland, Polen, Ungern och Turkiet. Helt plötsligt är vi i ett läge där vi inte längre naturligt diskuterar demokratins utveckling utan snarare demokratins fortlevnad. Därför är samtal som de under Forum Nyköping viktigare än någonsin.